Activitats fora del centre

Per realitzar una activitat fora del centre has de seguir aquests passos:

Proposa les activitats al consell escolar

Formulari: DOC1-CON-full2

Aproveu les activitats (només cap de departament)

Formulari: DOC1-CON-full1

Sol·licita l'autorització de l'activitat

Formulari: DOC2-AUTO

Calendaris de les activitats autoritzades per família professional: