Mesures sobre el Coronavirus


Degut a l'escenari actual a causa de la infecció per coronavirus (COVID-19), tant el Consorci d'Educació de Barcelona com el Departament d'Educació ens han fet saber que qualsevol activitat que es realitzi fora del centre formatiu està anul·lada.