Activitats fora del centre

Per realitzar una activitat fora del centre has de seguir aquests passos:

Aproveu l'activitat al departament

Formulari: DOC1-CON-full1

Informa de l'activitat al consell escolar

Formulari: DOC1-CON-full2

Llistat d'activitats proposades

Llistat d'activitats a 10-10-18

Sol·licita l'autorització de l'activitat

Formulari: DOC2-AUTO

Calendaris de les activitats autoritzades per família professional: