โครงการพัฒนาครูกิจกรรมเชิงรุก Active Learning ปีการศึกษา 2565

*กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 19-26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโม สพป.ขอนแก่น เขต 5

*กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Active Learning ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2565

คำชี้แจง คุณครูที่เรียนรู้รูปแบบการเรียนต่างๆ แล้ว สามารถส่งรายละเอียดองค์ความรู้จากการเรียน ได้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะ....

การเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์(นวัตกรน้อย) ระดับปฐมวัย

Role Playing(การแสดงบทบาทสมมุติ)