Oproep

Oproep

Wij zijn mensen die zich zorgen maken over de gevolgen van groei de luchtvaartde luchtvaart de luchtvaart de luchtvaart.

Er is een debat in de tweede kamer over vraag, of aantallen of de geluidsruimte bepalend worden voor het reguleren van de luchtvaart.

De regering wil stoppen om te sturen op aantallen vliegbewegingen.

Hierdoor ontstaan onaanvaardbare

veiligheidsrisico's

geluidsoverlast

ultra fijn stof emissies

gezondheidsschade

milieuvervuiling

natuur aantasting

klimaatverandering

economische schade

Daarom roepen wij de tweede kamer op om te kiezen voor sturing op aantallen.