Klimaatimpact luchtvaart 14% van totaal in Nederland

De non-CO2 effecten van het vliegverkeer in Nederland zijn minstens even groot als de bijdrage van de CO2 uitstoot van de vliegtuigen die op de Nederlandse luchthavens landen en opstijgen aan de verandering van het klimaat.

De luchtvaart in Nederland is verantwoordelijk voor ten minste 14% van de totale nationale bijdrage aan de klimaatverandering.

In twintig jaar is de hoeveelheid getankte vliegtuigkerosine gestegen met 33 procent. De CO2-emissies die vrijkomen bij de verbranding van deze brandstof is daarmee evenredig toegenomen van 9,1 megaton CO2 in 1997, via 11,3 in 2007 tot 12,1 megaton CO2 in 2017. Dit is gelijk aan een derde van de uitstoot van broeikasgassen door binnenlands verkeer en vervoer (totaal 35,5 megaton CO2-equivalenten in 2016 (Schoots et al. 2017)). De nationale broeikasgasemissies voor alle sectoren samen worden in 2016 geraamd op 197 megaton CO2-equivalenten. De luchtvaart in Nederland is hierdoor verantwoordelijk voor een bijdrage aan de klimaatverandering van 66 megaton CO2 equivalenten per jaar.

De bijdrage van de op Schiphol gebunkerde hoeveelheid kerosine aan de totale klimaatimpact van de Nederlandse economie kan hierdoor oplopen tot 35%.

Bronnen: Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland Factsheet voor de Omgevingsraad Schiphol © PBL Planbureau voor de Leefomgeving Den Haag, 2018 PBL-publicatienummer: 3306;

Externe en infrastructuur kosten van verkeer CE Delft/VU juni 2014.