Jeden czy dwa aparaty słuchowe

Nie bez przyczyny każdy człowiek fizjologicznie posiada parę uszu. Dzięki słuchaniu obuusznemu możemy bez trudności zlokalizować źródło dochodzącego do nas dźwięku.

Osoba słysząca nie ma trudności z prawidłową reakcją na zawołanie z tyłu, krzyk dziecka z prawej strony czy dźwięk nadjeżdżającego właśnie samochodu. Lokalizacja dźwięków jest szczególnie ważna dla osób prowadzących samochód czy przebywajacych często w gronie większej ilości osób. Poprawia ona nasze bezpieczeństwo, a także orientację przestrzenną.

Wraz z niedosłuchem lokalizacja dźwięków zostaje zaburzona. Dzieje się tak w dwóch przypadkach:

- w przypadku asymetrii niedosłuchu (kiedy jedno ucho jest wyraźnie lepsze od drugiego)

- w przypadku aparatowania jednousznego

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku jedno ucho pozostaje wyraźnie lepsze od drugiego (ucho fizjologicznie lepsze lub zaaparatowane). W tej sytuacji bardzo często będziemy odwracać się w stronę źródła dźwięku uchem lepszym, nawet jeśli dźwięk ten dociera do nas z zupełnie przeciwnej strony. Jak temu zaradzić?

Jedyną formą wyrównania słyszenia w jednym i w drugim uchu jest aparatowanie obuuszne. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu aparatów, słyszenie prawo i lewostronne zostaje wyrównane, co niewątpliwie poprawia nasze bezpieczeństwo i samopoczucie w różnym otoczeniu akustycznym.

Powinno się pamiętać, że podczas aparatowania jednousznego może wystąpić tak zwana deprywacja słuchu. Oznacza to, że w uchu, w którym nie ma aparatu słuchowego może wystąpić stopniowe pogorszenie słuchu, co nie będzie miało miejsca w uchu zaaparatowanym. Taki stan może w konsekwencji spowodować dużą asymetrię niedosłuchu.

Jeśli z konieczności zakłada się jeden aparat konieczna jest więc systematyczna kontrola słuchu, czyli powtarzanie badania słuchu przynajmniej raz na pół roku.


Dane Kontaktowe:

Poradnia Audiologiczno - Laryngologiczna

Koszalin, ul. Św. WOJCIECHA 1

tel. (94) 346 47 07‎


Gabinet Prywatny Audiologiczno - Laryngologiczny

75-684 Koszalin, ul. AKACJOWA 26

telefon: (94) 340 33 35

Aparaty Słuchowe

75-684 Koszalin, ul. AKACJOWA 26

telefon: (94) 340 33 35