ACME AB

Våra Tjänster

Våra tjänster

Bemanning

Bemanning. Kompetent personal med hög flexibilitet

ACME AB har sysslat med personaluthyrning i mer än 30 år. Vi tillhandahåller professionell och erfaren personal inom industri- och byggsektorn. Att tillhandahålla personal som är tekniskt kunnig och hanterar engelska och tyska flytande i tal och skrift är något som få bemanningsföretag klarar av.

Lista över personalbas:

Elektriker

Hög- och lågspänning

Projektledare

Vi har projektledare med stor kunskap som vi kan hyra ut. Om ni vill driva igenom en förändring i organisationen eller göra en kvalitetssäkring av verksamheten.

Svetsare

Bågsvets, MIG, TIG, stål, aluminium och titan

Injustering Ventilation

Tolk -fack-engelska och -tyska

Industriservice

Industriservice Stopp-jobb m.m.

Vi har förståelse för att förseningar av stopp-jobb kostar stora summor. Vår bakgrund som projektledare gör att vi kommer kunna hålla en diskussion med er om vad som behöver prioriteras.

Exempel på industrier som vi har erfarenhet inom är pappersindustrin, stålindustrin och kärnkraftverk.

Lista över tjänster vi tillhandahåller:

 • Montage

 • Demontage

 • Renoveringar

 • Svetsning

 • Elarbeten

 • Hydraulikarbeten

Ventilationsservice

Acme-Pro har stora möjligheter och mer än 25 års erfarenhet av ventilationsservice. Med vår omfattande utrustning kan vi ta oss an stora jobb i industrier men även mindre inom privathushåll.

Lista över våra tjänster inom ventilationsservice

 • Rengöring

 • Montage

 • Rivning

 • Injustering

 • Desinficering


Frisk luft

ACME:s affärsidé är att inspektera och rengöra alla typer av ventilationssystem utan att byggnaden behöver stängas eller att verksamheten behöver avbrytas. Vår målsättning är att hela ventilationssystemet ska vara helt rent.

Brister i ventilationssystemen brukar anges som en av de viktigaste faktorerna för problem med inomhusklimatet. Ventilationssystemens funktion i praktiken, deras kvalitet och skötsel samt en tillräcklig luftomsättning är viktiga frågor för en god inomhusmiljö.

ACME har sedan många år stor erfarenhet av både inspektion och rengöring av ventilationssystem. Vårt företag vänder sig till fastighetsägare med långsiktigt förvaltningsintresse. Vi har idag olika system med kvalitetssäkring och garantier för kostnadseffektiv inspektion, rengöring och löpande kontroll av ventilationssystem i skolor, sjukhus, hyreshus, industrier med mera.

Ett rent ventilationssystem är av största betydelse för att uppnå en god inomhusluft.

Ventilationsundersökning

Problem i inomhusluften kan även härledas till emissioner eller dålig ventilationseffektivitet. För att ta reda på hur det förhåller sig utför vi emissionsmätningar med gasanalysator för bestämning av luftkvaliteten.

Analysatorn registrerar med stor noggrannhet förekomst av formaldehyd, ammoniak, koldioxid, lättflyktiga kolväten samt luftens vatteninnehåll.

Gasanalysatorn kan också med fördel användas vid spårgasmätning för bestämning av luftomsättning och ventilationseffektivitet.

Uppgifterna från undersökningen ligger till grund för förslag på åtgärder som skall bidra till bättre inomhusluft.

Dammfri metod

Vid rengöring har vi olika tillvägagångssätt beroende på kanalens storlek. I runda kanaler använder vi en rensmaskin med olika roterande borstar. Borstvalet bestäms dels av hur hårt smutsen sitter fast, dels av smutsighetsgraden och kanaldimensionen.

När vi rengör större runda eller kantiga kanaler använder vi oss av en robot, utrustad med borstar som roterar i kanalens längdriktning. Roboten är utrusad med en svängbar videokamera och kan med hjälp av en joystick fjärrstyras upp till 50 meter in i kanalerna. Kameran gör det möjligt att via en monitor fortlöpande kontrollera och, på video, dokumentera rengöringsresultatet. Roboten används även för rengöring och efterföljande ytbehandling av invändigt isolerade kanaler.

Den mekaniska bearbetningen med roterande borstar av kanalytan, i kombination med det kraftiga luftflödet under saneringen garanterar att allt oönskat/främmande material i kanalerna avlägsnas. Metoden säkerställer en fullständig kontroll över att frigjorda partiklar i kanalsystemet transporteras bort från den rengjorda kanalytan, för uppsamling i filterutrustningens absolutfilter med en avskiljningsgrad på 99,97 %. Inget av föroreningarna som finns i kanalerna kommer ut i lokalerna.

Garanterat resultat

För att säkerställa att ni får ett helt rent ventilationssystem efter vårt arbete lämnar vi en skriftlig garanti på resultatet av vår rengöring. Vi följer Boverkets rekommendation på max 1 gram stoft per kvadratmeter plåtkanalyta. Vår metod är den enda som hittills har kunnat nå en renhetsgrad enligt Boverkets rekommendation. När rengöringen är slutförd överlämnar vi en dokumentation som visar ventilationssystemet före och efter rengöring.


Kontaktuppgifter ACME AB

Telefon: 0702888255

E-post: alexander.wessely@acmekonsult.se