Třídní kniha

dochazka_bohdanec.xls

1. lekce - 9.10. 2018

Doporučuji začátečníkům krátká česká šachová videa (pár minut) základů šachu (Hrajeme šachy). Děti jsou chápavé a brzy vše doženou.

Vybrat si také můžete z dalších šachových kurzů pro začátečníky Kurz šachu nebo Učte se šachy zdarma. Kombinací domácího samostudia a praxe v kroužku by děti měly postupně vše dohnat, aby byly schopny samostatné hry.

Turnaj "silné trojky": 1. Kmoníček 2 body 2 - 3. Kučera, Pařízková 0.5 b.

Odkazy na další lekce: 3. , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14, 15., 17., 18.

úkol pro pokročilé. Bílý na tahu vyhraje

2. lekce - 16.10.2018

1. Zlaté pravidlo (přemýšlení před tahem): Co mi chce (ošklivého) provést (čím hrozí?) soupeř posledním tahem? Například: Nedal šach? Nenapadl moji dámu nebo jinou figuru pěšcem? Nechce mi dokonce dát mat? Takové hrozby je nutné řešit především! ..... Bude tak méně zbytečných ztrát a také "nemožných" tahů proti pravidlům! Nezapomínat, že 2 tahy proti pravidlům prohrávají partii

______________________________________________

Štěpanovská udělala pokrok, Pikhart, Bubeník - by měl zopakovat pravidla tahů pěšci, respektovat šachy králi (3 obrany proti šachu = vzít šachující figuru, představit pěšce nebo figuru do cesty, odejít králem).

Gutwirthová, Kobernyk zatím bez problémů s pravidly.

Všichni začátečnící za domácí úkol - 2tahový mat nazpaměť


Nejjednodušší léčka dámou

Mat začátečníků

"Šustrmat"

Obrana černého proti léčkám bílého

3. lekce - 23. 10. 2018

Začátečníci: Naučit do příští lekce nazpaměť 4-tahový mat (1. obrázek vlevo).

  • Mat dámou a králem: Zahnat krále k okraji šachovnice, ale silnější strana si musí dát pozor na pat! (pat = když jedna strana není v šachu a nemůže udělat tah, a tedy remíza). Matové obrazce s dámou a králem jsou na 2. diagramu.

Pokročilí:

  • Najděte, kde se stala chyba v těchto partiích? 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 g5 4.Sc4 f6 5.Jxg5 fxg5 6.Dh5+ Ke7 7.Dxg5+ Kd6 8.Dd5+ Ke7 9.De5# mat 1-0

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sc4 Dh4+ 4.Kf1 Sc5 5.d4 Sb6 6.Jf3 Dg4 7.Sxf7+ Kxf7 8.Je5+ vidlička a zisk dámy 1-0

Taktická úloha (3. diagram) Bílý na tahu vyhraje

Praktická hra:

Příští týden jsou podzimní prázdniny - další lekce je 6. 11.

4. lekce - 6. 11. 2018

Pokročilí: Taktické úlohy (černý na tahu). 642 - 1...Jd3+ a zisk dámy za 2 figury.

643 - 1. Vg1+ Vxg1 2. Dxf3 a zisk dámy za věž.

Turnaj 2x 8 minut - 3 kola: 1 - 3. Pařízková, Lhoták, Kučera 2 body 4. Kmoníček 0b (upovídaný, nekoncentrovaný).


Začátečníci: Maty věží (2 a 4)

Praktická hra. Připomínky ke hře začátečníků: Štěpanovská (příliš váhavá, asi se bojí udělat chybu), Bubeník (dělá mnoho tahů proti pravidlům - tahá králem do šachu, nebo šach nerespektuje), ostatní děti hrají úměrně zkušenostem.

Další úlohy k procvičení doma máte v manuálu kombinací, kde jsou seřazeny od nejjednodušších postupně ke složitějším úlohám. Pravidelné řešení úloh podstatně urychluje chápání šachové taktiky, která je podstatou hry.

5. lekce - 13. 11. 2018 - partie s léčkou

Začátečníci: úloha mat 2. tahem - vyčkávací tah, Nácvik vedení matu věží - zahnat krále na kraj šachovnice nebo do rohu pomocí krále a věže.

Pokročilí:

  • Partie s léčkou - do příště naučit nazpaměť

1.e4 e5 2.Jf3 d5 3.Jxe5 dxe4 4.Sc4 Dg5 5.Jxf7?? Dxg2 6.Vf1 ( 6.Jxh8? Dxh1+ 7.Sf1 Jf6 8.Jc3 Sg4 -+ ) 6...Sg4 7.Se2 Sxe2 8.Dxe2 Kxf7 (černý získal figuru) 0-1

Partie, procvičování matu a praktická hra s hodinami.

6. lekce - 20. 11. 2018

Začátečníci: Maty 1. tahem - úlohy (10) na doma k procvičení. Pokročilí: taktické úlohy

Cvičné partie - zaměření na tahy proti pravidlům, simultánka s pokročilími.

Bílý na tahu- dvojí úder - (odtažný)

7. lekce - 27. 11. 2018

Taktika - princip dvojí (odtažný) úder - 4 ilustrační diagramy. Úlohy pro opakování (10) a procvičení.

Začátečníci - Pravidlo pěšcového braní mimochodem

8. lekce - 4. 12. 2018

Vidličky: jezdcem, králem, střelcem + 2 dušené maty. Vyřazovací turnaj: 1. Kučera 2. Pařízková 3. Kmoníček

Úlohy na doma: Dvojí úder, Vidličky

bílý na tahu

Bílý na tahu

Bílý na tahu

9. lekce - 11. 12. 2018

Opakování vidliček. Turnaje pokročilí: 1. Kučera 3b, 2. Pařízková 2 b 3. Lhoták 1, Kobernyk 0. Začátečníci: 1. Gutwirthová 2b 2. Pikhart 1b 3. Bubeník 0 - 3 partie.

Černý na tahu

Mat 1 tahem

10. lekce - 18. 12. 2018

Léčky v zahájení. Praktická hra s hodinami.

Blackburne Shilling léčka

Laskerova léčka

11. lekce - 8. 1. 2019

S matem nebo ziskem věže

Vidlička dámou

2 krátké partie s léčkou a taktikou.

2 Turnaje s hodinami 2x8 min. 1. Gutwirthová 3 body 2. Pikhart 2 body 3. Bubeník 1 4. Štěpanovská ----- 1. Lhoták 2. Kučera 3. Kmoníček 4. Kobernyk.

12. lekce - 15. 1. 2019

Matová kombinace - odtažný a dvojitý šach

Bílý na tahu vyhraje:

1. b8 - jakou figuru?

Vyřazovací pyramida (vítězové hráli vždy spolu, všichni si sehráli 3. partie) : Zvítězil Vojta Kmoníček

13. lekce - 22. 1. 2019

Léčka v Ruské hře

Kombinace s vidličkou

Dh8+!! atd

2 turnaje s hodinami 2x8 min:

1. Pařízková 2.5 b 2. Kučera 2 3. Lhoták 4. Kobernyk

1. Pikhart 3 body 2. Gutwirthová 2 body 3. Bubeník 4. Štěpanovská

14. lekce - 29. 1. 2019

Opakování léčky z ruské hry z minulé lekce

Léčka v obraně 2 jezdců - Překvapivý protiútok proti hrozbě vidličky: 4...Jxe4 ! - Správná reakce bílého měla být 5. Sxf7!

2 turnaje s hodinami 2x10 min.

A: 1. - 3. Pařízková, Kmoníček, Kučera 2 body 4. Lhoták 0

B: 1. Kobernyk 3 body 2. Pikhart 2 b 3. Gutwirthová 1 b 4. Štěpanovská

Turnaje mládeže v okolí Pardubic - odkazy na propozice

KP mládeže kat. H/D 10-12 3.turnaj 16.2.2019 Pardubice

Chvaletická šachová olympiáda 1. turnaj 9.3.2019 Třemošnice

Chvaletická šachová olympiáda 2. turnaj 13.4.2019 Chvaletice

Chvaletická šachová olympiáda 3. turnaj 11.5.2019 Chvaletice

15. lekce - 12. 2. 2019

Turnaj 2x10 minut - příprava na turnaj 16.2.

A: 1. Pařízková 2.5 2. Lhoták 1.5 3. Kučera 1 4. Kmoníček 1 bod

B: 1. Kobernyk 3 body 2. Gutwirthová 2 body 3. Pikhart 1 bod 4. Štěpanovská 0 (zlepšila se a zrychlila hru)

Výsledky turnaje Kvalifikace do Krajského přeboru mládeže

Místo: V sále Jana Kašpara, Krajského úřadu. Pár fotografií z akce

V kategorii do 12 let byl Kobernyk 27. se 4 body a Pařízková 44. s 2,5 body z 57 hráčů.

V kategorii do 10 let byla Gutwirthová 46. s 2 body.

HD12_Konečné_pořadí.xls


HD10_Konečné_pořadí.xls

16. lekce - 19. 2. 2019

Chyby v zahájení v sobotním turnaji - opakování

2 Turnaje (ligy) 2x8 minut na 3 kola. Sestup z 1. Ligy: Lhoták Postup do 1. ligy: Kobernyk.

17. lekce - 26. 2. 2019

27 minut následujícího videa srozumitelně rekapituluje hlavní zásady šachové strategie a nakonec jedna klasická slavná partie Paula Morphy z 19-tého století. Doporučuji ke shlédnutí a "zapsání za uši".

1. liga: 1. Kobernyk 3 body! (překvapení) 2. Kmoníček 2 body 3. Kučera 1b 4. Pařízková 0 (sestupuje a do 1. ligy postupuje Lhoták.)

2. liga 1. Lhoták 2 b 2. Pikhart 2 b (rozhodla vzájemná partie) 3. Gutwirthová 4. Bubeník 5. Štěpanovská

18. lekce - 5. 3. 2019

Taktika - příklady vidliček

Vidlička jezdcem -

příklad

Úloha 1: černý na tahu - 1...Vxe5 2. Vxe5 Jf3+ šach a zisk věže na e5.

Domácí úloha:

  • Bílý na tahu získá figuru kombinací s vidličkou.

Turnaje 2x8 minut

1. liga: 1.-3. Lhoták, Kmoníček, Kobernyk 2 body 4. Kučera 0 - sestup

2. liga: Postupuje Pařízková.

19. lekce - 12. 3. 2019

Taktika v koncovkách 4 úlohy, s dámami a šílenou věží,

2 turnaje 2x8 min. 1. liga 1- Pařízková 2b 2. Kobernyk 1 b 3. Lhoták 0 sestupuje --- 2. liga 1 Kučera 2. Pihart 2b 3. Gutwirthová 1b 4. Štěpanovská

20. lekce - 19. 3. 2019

Taktika 2 úlohy, mat 2 tahem, rozbor složité pozice ve střední hře.

2 turnaje 2x8 min. 1. liga 1. Kučera 2b 2. Kmoníček 2b 3. Pařízková 1 4. Kobernyk 1b sestupuje --- 2. liga 1 Lhoták 2. Pikhart 2b 3. Gutwirthová 1b 4. Štěpanovská 0

21. lekce - 26. 3. 2019

Krátká partie s chybou černého: Dxd7?? - a bílý svázal dámu Sb5! Správně bylo Jbxd7. Černý přehlédl Sxb8!

Turnaje 2x8 minut:

1.liga - 1. Pařízková 2 body 2. Kučera 1 bod 3. Lhoták 0

2. liga: 1. Kobernyk 3 body 2. Gutwirthová 2 body 3. Pikhart 1 bod 4. Štěpanovská 0

22. lekce - 2. 4. 2019

1... Sxe4 2. Vd3-f3 Vd1!

Označování políček, Počítání tahů v taktice.

Za domácí úkol: učit se znalost šachovnice z paměti. Například: Barva políčka d4, f5 atd. zpaměti.

Turnaje: 1. Kmoníček 2 bod 2. Pařízková 2b (vzájemná partie) 3. Kobernyk 1b 4. Lhoták 1b

1. Gutwirthová 2.5 2. Pikhart 2 b 3. Bubeník 1b 4. Štěpanovská 1/2

23. lekce - 9. 4. 2019

Test na rychlost vizualizace barvy políček - (jednoduchý trénink vizuální paměti)

  1. Zobrazí se umístění čtverce, např. "a1" nebo "d4"
  2. Pokud je čtverec na desce bílý, klepněte na světlé pole vlevo
  3. Pokud je čtverec na desce tmavý, klepněte na tmavé políčko (vpravo)
  4. Po chybě musíte začít znovu
  5. 25 v řadě bez chyby a můžete se dostat na vysoké skóre seznamu

15 Nejrychlejších jsou zobrazeny na vysokých skóre, takže rychle! Já jsem to rychleji než za 23 vteřin nedokázal, ani s dotykovou obrazovkou tabletu.

_______________________________________________________________________

Turnaje: 1. liga|: 1. Kobernyk 3 body 2. Kučera 2b 3. Pařízková 1b 4. Gutwirthová 0

2. liga: 1. Lhoták 3body 2. Pikhart 2b 223. Bubeník 1b 4. Štěpanovská 0 (prohrává většinou na čas)

Výsledky turnaje ve Chvaleticích v sobotu 13.4. v kat. 2009 byla Pařízková 9. - Kobernyk 17. a v kat. 2003 byl Kučera 13.

roč. 2010 a mladší : http://chess-results.com/tnr431582.aspx?lan=5&art=1

roč. 2007-2009: http://chess-results.com/tnr431590.aspx?lan=5&art=1

roč. 2006-2003: http://chess-results.com/tnr431596.aspx?lan=5&art=1


24. lekce - 16. 4. 2019

Taktika: Vazba (2 diagramy Kučera), Pěšcová koncovka . spojení pěšci

Turnaje 1. Liga : Vítěz Pařízková, sestupuje Kmoníček 2. liga: Vyhrála Gutwirthová.

25. lekce - 23. 4. 2019

Taktika (2 úlohy): Křížová vazba, bílý na tahu dá mat

1. liga 1.-2. Kučera, Pařízková 2 b , sestupuje Gutwirthová. --- 2. liga - postupuje Kmoníček 3 body

26. lekce - 30. 4. 2019

Úloha z taktiky:

2 turnaje: 1.-3. Kmoníček, Kučera, Kobernyk všichni 1 bod, V druhém turnaji vyhrála Gutwirthová (viditelně se zlepšuje!)

27. lekce - 7. 5. 2019

Taktika: Aplikace pro smartphone android pro denní trénink taktiky

Turnaje 2x 9 min.: Z 1. ligy sestupuje Kučera. Postupuje Pikhart 2 body. Děti byly mimořádně roztěkané a při hře nesoustředěné. Příští týden bude několik z nich na škole v přírodě.

28. lekce - 14. 5. 2019

Opakování základních a zlatých rad: 1. Co soupeř hrozí posledním tahem? (šach? vzít dámu, figuru?... ) 2. Vyvíjet figury na aktivní a bezpečné pozice, nejdříve jezdce. 3. bojovat pěšci o centrum a prostor pro figury, 4. Uklidit krále do bezpečí (rošáda) .

Na tahu uvažovat nejdříve o tazích: Mat, Šach, vzetí figury, vytvořit silnou hrozbu - vidlička, vazbu, napadení dámy, věže, napadení slabého pěšce atd.

Odhalit, co má soupeř v plánu a vadilo by nám to, a pak je dobré tomu zabránit, soupeře to navíc vyvede z míry a on musí potom vymýšlet něco jiného.

"Když vidíš dobrý tah, podívej se důkladně a najdi tah lepší" E. Lasker

Turnaj: 2x 9 minut na 3 kola

1. Pařízková 3 body 2. Lhoták 2 b. 3. Kobernyk 1 b 4. Štěpanovská 0.