Vergoedingen

Een consult kost voor particulieren 83,20 euro. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om eventueel voor een vergoeding van therapiekosten in aanmerking te komen.

Bas Kremer is aangesloten bij het N.V.P.A. (Nederlands Verbond voor Psychologen en Agogen en de NAP (Nederlands Associatie voor Psychotherapie. Dit biedt mogelijkheden bij verschillende verzekeraars tot (enige) vergoeding van therapiekosten.

Nieuw is de samenwerking van Bas Kremer t.b.v. tweede lijns problematiek in de GGZ. Hij werkt op de maandag en woensdag (in overleg) in Beilen bij de GGZ instelling van drs. Cees van den Berg, (jeugd-) psychiater/psychotherapeut.

Lokatie: Gezondheidscentrum "de Lijnwoerd"

Schoolstraat 6

9411 PB Beilen

Deze samenwerking maakt het veelal mogelijk om uw (tweede lijns) therapie volledig vergoed te krijgen.

De voorwaarden binnen de verschillende zorgverzekeraars zijn echter volop in beweging.

Soms is het een optie om te veranderen van zorgverzekeraar om uw mogelijkheden te vergroten. Het is prima om dan even te overleggen wat in uw situatie de mogelijkheden zijn.

Tot slot een aantal andere tips en mogelijkheden om uw kans op vergoeding te vergroten op een rijtje:

Informeer eens bij uw leidinggevende, personeelszaken of de Arbo-dienst, bedrijfsmaatschappelijkwerk of bedrijfsarts van het bedrijf waar u werkt. Steeds vaker zijn bedrijven geneigd om vanuit preventie (een deel van) de kosten te vergoeden. Veelal betreft het dan klachten die de uitvoering van uw werk (gaan) belemmeren. Kijk ook op de website van Mensenwerk.

Sinds kort is er ook de mogelijkheid tot reïntegratietherapie. Soms is er therapie noodzakelijk om uw reïntegratie te ondersteunen: Reïntegratietherapie.

In een aantal gevallen is vergoeding mogelijk via de regeling bijzondere bijstand van de sociale dienst. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden; ook mensen met een minimum inkomen, kunnen hierop een beroep doen.

Ook kunt u soms de gemaakte therapiekosten als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken.

Voor studenten aan de universiteit bestaat er zoiets als "het noodfonds". De ervaring leert dat je als student een groot gedeelte van de therapiekosten kunt betalen vanuit gelden van dit fonds. Hiervoor moet je zelf een verklaring invullen aangevuld met een brief van de therapeut.

Soms zijn er ook mogelijkheden via het Schadefondsgeweldsmisdrijven om uw therapiekosten te declareren. Bureau slachtofferhulp kan een dergelijke aanvraag begeleiden.