Reïntegratietherapie

Sinds kort is er een nieuwe mogelijkheid voor mensen die willen reïntegreren, namelijk reïntegratietherapie.

Sommige mensen hebben vooral baat bij therapie, voordat ze weer op de arbeidsmarkt terug keren. Onze ervaring was al dat veel mensen op eigen kracht in staat waren weer een plek te vinden op de arbeidsmarkt, bij een goed verlopen therapietraject.

Je kan ons vragen het therapeutische (voor)traject te verzorgen. Je vraagt met een IRO (individueel reïntegratie overeenkomst) een persoonlijk reïntegratie budget aan ter bekostiging van het voortraject én het reïntegratietraject.

Reïntegratietherapie is bedoeld om mensen met een emotioneel probleem te ondersteunen bij het vrij maken van de weg tot een succesvol reïntegratietraject. Steeds meer werkgevers zien dit gemeenschappelijke belang en kiezen voor een ondersteuning middels reïntegratietherapie.

Samen met mijn collega Toos Zeelenberg hebben we in 1999 het bureau "Mensenwerk" opgericht dat hier een aantal mogelijkheden in biedt.

We bekijken graag met u deze mogelijkheden. Neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek om uw mogelijkheden verder te onderzoeken.

Kijk ook eens op: www.re-integratietherapie.nl of op "Mensenwerk" .