Verlies van een dierbare

Soms maken we in ons leven iets mee dat ons hele bestaan op losse schroeven lijkt te zetten.

Het overlijden van bijvoorbeeld een kind, een partner of een ouder.

Ieder mens heeft zijn eigen overlevingsstrategieën. Bij een dergelijke schokkende gebeurtenis nemen deze strategieën vaak autonoom ons denken en handelen over. Heel primair. Dit maakt vaak dat een rouwproces verstoord raakt en we als het ware bevriezen in een van onze strategieën. Elisabeth Kübler-Ross, psychiater en stervensbegeleidster, onderscheidde 5 fasen van rouw, deze komen nauw overeen met de verschillende fasen van afweer zoals we die hebben leren kennen:

Ontkenning;

Ontkenning is het letterlijk niet onder ogen zien van wat er is of niet meer is. Het verlies is zo schokkend en pijnlijk, dat je het gedoseerd, stap voor stap, moet toelaten om het te kunnen gaan verwerken

Woede of valse macht;

In deze fase protesteert de rouwende tegen het intense verdriet en de oorzaken daarvan. De rouwende richt zijn woede, pijn, machteloosheid en onbegrip meestal naar buiten, naar anderen, op artsen, therapeuten, familieleden, God of de kerk, enzovoorts. Eigenlijk een soort ontsnapping om niet te hoeven voelen wat er bij hem of haar zelf gebeurt.

Valse hoop;

Een wanhopig zoeken wat kan ik doen om deze pijn niet te hoeven voelen. Als ik nu dit of dat doe, zal het dan toch nog goed komen, vraagt hij zich af.

Depressie, of valse schuld;

Wanneer het ontkennen van het verdriet, de boosheid naar buiten en de valse hoop niet geholpen hebben, treedt vaak depressiviteit en somberheid op. Wij noemen dat vaak een primaire afweer. Het gevoel dat niets meer lukt, het allemaal te veel is. Het nooit meer goed komt et cetera. Veel mensen blijven hier steken in hun rouwproces. Het leven wordt een lijden.

Aanvaarding, acceptatie;

Het proces van rouw en rouwverwerking gaat vanzelf over in acceptatie. Dit is de aanvaarding van het pijnlijke verlies dat nu eenmaal hoort bij rouw en rouwverwerking. Het kan rust geven dat de rouw en de rouwverwerking een plaats gekregen hebben. Voorwaarde hiervoor is het uiten en verwerken van het verdriet rondom het verlies.

Binnen Achilles hebben we ruime ervaring in het begeleiden van mensen die een dergelijk verlies hebben meegemaakt en moeite hebben hun leven weer op te pakken.