Animators for Community Development

Belgium

Wie zijn we?

Animators for Community Development Belgium is een vzw die in januari 2016 werd opgericht.

ACDB vzw ondersteunt in de Indische deelstaat Tamil Nadu, de zuidoostelijke hoek van India, een plaatselijke NGO, genaamd Animators for Community Development.

Onder leiding van de heer Salethaiyan zet men zich daar al meer dan 30 jaar in voor de sociale en economische ontwikkeling van de zwakste bevolkingsgroepen in de omgeving van Villapuram.

Onder de vorm van ‘self-help groups’ ondersteunen de animatoren vrouwen die samen een sociaal-economische activiteit ontwikkelen en zo een sociaal vangnet opbouwen. ACD komt bovendien op voor de rechten van kastelozen, en probeert zoveel mogelijk kinderen toegang tot onderwijs te geven.

Met de oprichting van ACDB vzw hopen we deze bijzondere NGO de broodnodige steun te bieden en ertoe bij te dragen dat dit prachtige werk kan worden voortgezet, ook nu Mr. Salethaiyan, initiatiefnemer van en stuwende kracht achter ACD in India, een jaartje ouder wordt.