ขั้นตอนการรายงานตัว

การมอบตัว ม.4

รายละเอียดการเงิน ม.4

ขั้นตอนการรายงานตัว

การมอบตัว ม.1

รายละเอียดการเงิน ม.1

**นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันที่ 23 มี.ค. 2567

**นักเรียนที่จบ ป.พ. ม.3 ปีการศึกษา 2566 ไม่ต้องส่งเอกสาร ปพ.1 และนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันที่ 24 มี.ค. 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

GEP ชั้น ม.4

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น ผ่านทาง www.sas.in.th/pkc

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

SMTE ชั้น ม.4

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น ผ่านทาง www.sas.in.th/pkc

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

SMTE ชั้น ม.1

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น ผ่านทาง www.sas.in.th/pkc

ขั้นตอนการรายงานตัว

การมอบตัว

รายละเอียดการเงิน GEP ม.4

รายละเอียดการเงิน SMTE ม.4

รายละเอียดการเงิน SMTE ม.1

 ***นักเรียนที่จบ ชั้น ม.3 จากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2566 ไม่ต้องส่งเอกสาร ปพ.1 

และนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันที่ 26 ก.พ. 2567

ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

(SMTE)

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ห้องเรียนศักยภาพภาษาอังกฤษ (GEP) 

รับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 

ห้องเรียนพิเศษฯ วิทยาศาสตร์ (SMTE)

/ศักยภาพภาษาอังกฤษ (GEP)

สมัครผ่านระบบ Online ทาง    www.sas.in.th/pkc