รับนักเรียน

ปีการศึกษา 2565

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.sas.in.th/pkc

นักเรียนสามารถเข้ากรอกข้อมูลพื้นฐาน ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 6-13 มีนาคม 2565

นักเรียนทุกคน ยืนยันการสมัครและเลือกประเภท

วันที่ 9-13 มีนาคม 2565

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (GEP) ม.4

ในระหว่างวันที่ 19-23 ก.พ. 2565

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.sas.in.th/pkc

**นักเรียนสามารถเข้ากรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสาร ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565

และทุกคนต้องเข้ายืนยันสิทธิ์การสมัคร ระหว่างวันที่ 19-23 ก.พ. 2565

จึงจะถือว่าการสมัคร เรียบร้อย

ขั้นตอนการสมัคร

มีข้อสงสัย สอบถามที่สายด่วน

ครูอุไรวรรณ 0816002783 ครูวีรยา 0862487306 ครูเบญจภรณ์ 0973407951