ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินฝ่ายบริหารงานวิชาการ

16 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

1-4 สิงหาคม 2565 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

29-30 ก.ย., 3-4 ตุลาคม 2565 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

11 ตุลาคม 2565 ปิดภาคเรียนที่ 1/2565

14 ตุลาคม 2565 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์หมายเหตุ ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2562