ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินฝ่ายบริหารงานวิชาการ

28 ตุลาคม 2562 เริ่มเรียนตามตาราง

6-9 มกราคม 2563 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

2-6 มีนาคม 2563 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2562