ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินฝ่ายบริหารงานวิชาการ

24  ตุลาคม  2566      เปิดภาคเรียนที่  2/2566  

8-12 มกราคม  2567       สอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2/2566

21-23 กุมภาพันธ์  2567   สอบปลายภาค ภาคเรียนที่  2/2566   (ม.6)

28-29 กุมภาพันธ์,  1 มีนาคม 2567    สอบปลายภาค ภาคเรียนที่  2/2566  (ม.1 - ม.5)

11-15 มีนาคม  2567       ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2566  ทางเว็บไซต์

1  เมษายน 2567          ปิดภาคเรียนที่  2/2566


หมายเหตุ ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2567

ม.3   สอบวันอาทิตย์ที่  11  กุมภาพันธ์ 2567 

ม.6   สอบวันเสาร์ที่  24  กุมภาพันธ์ 2567  รอบที่ 1         สอบวันอาทิตย์ที่  25  กุมภาพันธ์ 2567  รอบที่ 2

  สอบวันเสาร์ที่  2  มีนาคม 2567  รอบที่ 3              สอบวันอาทิตย์ที่  3  มีนาคม 2567   รอบที่ 4

ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2562