Finalitats

Segons els nostres Estatuts (art. 2), el que pretenem, com a Associació, és:

  • La difusió i divulgació de la filosofia
  • Establir vincles de col·laboració entre docents de Filosofia de l’ensenyament secundari i universitari
  • Vetllar per la presència de l’àrea curricular de Filosofia en el sistema educatiu
  • Promoure i donar suport a iniciatives de filosofia aplicada en diferents àmbits socials (economia, política, cultura, salut, etc.)
  • Donar suport al perfil professional de l’assessor filosòfic
  • Promoure la presència de la reflexió filosòfica en els mitjans de comunicació i a les xarxes digitals
  • Crear beques d’estudi en el camp de la filosofia
  • Promoure i col·laborar en la difusió de l’obra de pensadors catalans actuals, i el foment de l’ús de la llengua catalana en aquests àmbits
  • Promoure la recerca i col·laborar en la difusió del pensament filosòfic català desenvolupat en el passat
  • Afavorir amb beques i orientació la formació de joves i professionals (en àmbit filosòfic)