Què ens proposem?

Aquest apartat (encara en construcció) facilitem dades de les activitats que promou l'Associació, d'acord amb els seus Estatuts. Per exemple,

    • Master Class de Filosofia
    • Revista "Filosofia, ara!"
    • Defensa de la presència de la filosofia en el sistema educatiu
    • Compartir bones pràctiques i agenda

Es podne consultar els documents fundacionals :