Què ens proposem?

Aquest apartat (encara en construcció) facilitarà dades de les activitats que promou l'Associació, d'acord amb els seus Estatuts. Es preveu que s'hi exposin: