Associació Filosofia, Ara

ATENCIÓ:

L' "Associació Filosofia Ara" va ser fundada l'estiu del 2017 per a donar suport a les iniciatives que, en favor de la reflexió filosòfica, sorgeixin a la nostra societat.

Els seus Estatuts han estat aprovats pel Departament de Justícia amb data 20/11/17 i està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 62188.

L'acta de constitució de l'Associació té data 1 juliol 2017.

Us en podeu fer socis/sòcies per una mòdica quota anual de €25: instruccions més precises a la fitxa)