Ημερίδα

Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας. Από το Σχεδιασμό στην Υλοποίηση

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

'Ώρα: 11:00 - 15:30

Κάλεσμα για Συμμετοχή

Το Ελληνικό Παράρτημα του OWASP (OWASP Greek Chapter) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, τον Οργανισμό Ανοικτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ / ΛΑΚ), την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ), διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: "Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας. Από το Σχεδιασμό στην Υλοποίηση", την Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019.

Open Web Application Security Project

Το Open Web Application Security Project (ΟWASP) αποτελεί μία πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον εντοπισμό και στην καταπολέμηση των τρωτών σημείων του λογισμικού. Όντας ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ακολουθεί την ιδεολογία του Ελεύθερου / Ανοικτού λογισμικού, παρέχοντας δωρεάν αλλά επαγγελματικής ποιότητας έγγραφα, εργαλεία και πρότυπα. Παράλληλα, ενισχύει τη διοργάνωση συνεδρίων και τοπικών ομάδων εργασίας (local chapters), τη δημοσίευση άρθρων και συγγραμμάτων, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων μέσα από forums και mailing lists. Το OWASP απαριθμεί μέλη σε όλο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων οργανισμών και εταιριών του χώρου όπως VISA, Deloitte, Unisys, Foundstone, και άλλες.

Η ελληνική ομάδα εργασίας του OWASP δημιουργήθηκε το 2005, με κύριο στόχο την ενημέρωση και την αφύπνιση της ελληνικής κοινότητας αναφορικά με τους κινδύνους ασφαλείας στις διαδικτυακές εφαρμογές. Αφορμή για τη δημιουργία της αποτέλεσαν ουσιαστικά τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά ασφαλείας στο διαδίκτυο, όπως τα κρούσματα phishing σε ελληνικές τράπεζες. Σήμερα, η ελληνική ομάδα του OWASP δραστηριοποιείται σε προγράμματα Ελεύθερου / Ανοικτού λογισμικού καθώς και μεταφράσεις κειμένων του OWASP στα ελληνικά, προωθώντας την ιδέα του OWASP σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, μέσα από τη mailing list της ενημερώνει και προκαλεί συζητήσεις σχετικά με επίκαιρα θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, ενώ εκδίδει και μηνιαίο newsletter.

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης

Αποστολή του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) είναι:

 • Η χάραξη και εφαρµογή εθνικής πολιτικής και η συµµετοχή στη διαµόρφωση κατάλληλου θεσµικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη επικοινωνιακής και ψηφιακής πολιτικής και τηλεπικοινωνιακών και ταχυδροµικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού, ο συντονισµός του κυβερνητικού έργου στον τοµέα αυτό και η παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών πολιτικών.
 • Η εξειδίκευση και η εφαρµογή εθνικής πολιτικής στην ενηµέρωση, τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 • Η χάραξη και εφαρµογή πολιτικών για την ανάπτυξη υποδοµών σε εθνικό επίπεδο.
 • Η προαγωγή της ασφάλειας στις τηλεπικοινωνίες, τις ψηφιακές πληροφορίες και στα µέσα µετάδοσης των πληροφοριών.
 • Η χάραξη κατευθυντηρίων γραµµών της αγοράς των τηλεπικοινωνιών µε έµφαση στον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και η ανάληψη νοµοθετικών πρωτοβουλιών στον τοµέα αυτό σε συνεργασία µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).
 • Ο συντονισµός των εποπτευοµένων φορέων και η εποπτεία των προγραµµάτων δράσης αυτών.
 • Η προαγωγή της Κοινωνίας των Πληροφοριών και της δηµόσιας ενηµέρωσης.
 • Ο σχεδιασµός έργων του δηµόσιου τοµέα σε σχέση µε τις ψηφιακές τεχνολογίες και ο ενιαίος τρόπος αντιµετώπισης τους.
 • Ο συντονισµός των πολιτικών που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ο σχεδιασµός των σχετικών έργων.
 • Η εκπόνηση πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιµότητας µε έµφαση στην ανεµπόδιστη πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του δηµοσίου.
 • Η σύνταξη Μνηµονίων Συνεργασίας και Συµφωνιών Πλαισίου µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και του εξωτερικού για την προώθηση της ψηφιακής πολιτικής της χώρας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις.

Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 και σήμερα έχει μετόχους 35 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων του, βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών του και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

Η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) είναι ο επιστημονικός συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τους μηχανικούς Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε αρχικά το 1987, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (ΠΣΔΜΗΥΠ), ως ο σύλλογος αποφοίτων του πρώτου τμήματος Πληροφορικής στην Ελλάδα, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σταδιακά μετεξελίσσεται σε φορέα έκφρασης του συνόλου των Μηχανικών Πληροφορικής και μετονομάζεται το 2006 σε Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας.

Βασικός σκοπός της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, είναι η έγκυρη εκπροσώπηση των Μηχανικών Πληροφορικής σε επιστημονικό, επαγγελματικό και πολιτικό επίπεδο με στόχο την προώθηση των συμφερόντων των Μηχανικών Πληροφορικής και την προαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελλάδα.

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην αντιπροσώπευση όλων των Ελλήνων επιστημόνων που σχετίζονται με τους τομείς της επιστήμης της Πληροφορικής και των Πληροφοριών. Ιδρύθηκε το 1977 και κύριοι στόχοι της είναι :

 • Η προαγωγή και διάδοση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας της Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών (ΕΤΠΥΕ).
 • Η επιστημονική αντιπροσώπευση και υποστήριξη των βρισκόμενων στην Ελλάδα επιστημόνων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ΕΤΠΥΕ.
 • Η αντιπροσώπευση στο εξωτερικό των Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ΕΤΠΥΕ σε αντίστοιχες διεθνείς επιστημονικές ενώσεις και φορείς.
 • Ο ρόλος του συμβούλου της Ελληνικής Πολιτείας και γενικότερα η συνδρομή σε ελληνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα εθνικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην ΕΤΠΥΕ, και ειδικότερα, που αφορούν στην ανάπτυξη, την έρευνα, την εκπαίδευση και τη διαμόρφωση πολιτικής στους τομείς αυτούς.

Η ΕΠΥ διοργανώνει για 31 συνεχή χρόνια τον Πανελλήνιο μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής. Ο Διαγωνισμός αυτός, αποτελεί το εθνικό σκέλος, ενός από τους έξι διεθνείς διαγωνισμούς που προωθεί η UNESCO. Ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ), τελεί από την έναρξη του, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων. Στην επιστημονική του επιτροπή, συμμετέχουν καθηγητές από τα τμήματα και τις σχολές Πληροφορικής των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της χώρας.

Με την υποστήριξη