Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοινώσεις στο 9ο Συνέδριο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του ΕΚΠΑ καλούνται να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:


 1. Καλείστε να παρουσιάσετε αδημοσίευτο έργο σε ένα από τα επιστημονικά πεδία, στο πλαίσιο των θεματικών που έχουν οριστεί από τον εκάστοτε τομέα.
 2. Αποστείλατε την περίληψή σας αποκλειστικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 9thconference.phil.ekpa@gmail.com
 3. Η έκταση της περίληψης δε μπορεί να ξεπερνά τις 200-300 λέξεις -εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας- και πρέπει να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο doc/docx ή pdf).
 4. Στο Θέμα του μηνύματός σας, είναι απαραίτητο να αναγράφεται μόνο ο τομέας, για τον οποίο προορίζεται η περίληψη.
 5. Η περίληψη πρέπει να αποσταλεί σε ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο αντίτυπο.
 6. Γλώσσες ανακοινώσεων ορίζονται τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.
 7. Πόστερς θα γίνονται δεκτά μόνο για την κατεύθυνση γλωσσολογίας.
 8. Για οποιαδήποτε απορία σχετική με την υποβολή των περιλήψεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την οργανωτική επιτροπή στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

*Στις ομαδικές ανακοινώσεις, ο μέγιστος αριθμός ομιλητών ορίζονται τα δύο άτομα (2).

Για να γίνουν δεκτές οι περιλήψεις, πρέπει τουλάχιστον να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:


 1. Γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt.
 2. Διάστιχο: 1,5.
 3. Στοίχιση κειμένου: πλήρης.
 4. Για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος (κεντραρισμένος).


 • Επιπροσθέτως, στα επώνυμα αντίτυπα, τα αναγραφόμενα στοιχεία του συμμετέχοντα, οφείλουν να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


 1. Επώνυμο και Όνομα.
 2. Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
 3. Ιδιότητα [(υπότροφος) μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/α διδάκτορας].
 4. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 5. Τηλέφωνο επικοινωνίας.

*ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ


   • Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 14 Ιουλίου 2017.
   • Απάντηση αποδοχής: 21 Ιουλίου 2017.
  • Η διάρκεια της εισήγησης ορίζεται αυστηρά στα δεκαπέντε λεπτά (15'), ενώ θα ακολουθεί συζήτηση διάρκειας πέντε λεπτών (5').

Ειδικότερα, για τις αναρτημένες ανακοινώσεις/posters του τομέα γλωσσολογίας:


 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα να αποσταλεί η αναρτημένη ανακοίνωση στην οργανωτική επιτροπή, για να την αναρτήσει-παρουσιάσει, αυτή η ευθύνη ανήκει στον συγγραφέα.
 • Το κόστος εκτύπωσης βαραίνει τον συγγραφέα και θα πρέπει να είναι έτοιμο και να το έχετε μαζί σας πριν το συνέδριο.
 • Για την παρουσίαση των αναρτημένων ανακοινώσεων θα διατεθεί χώρος και χρόνος κατά τον οποίο δεν θα γίνονται παράλληλα προφορικές ανακοινώσεις. Ο συγγραφέας της ανακοίνωσης θα πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο των αναρτημένων ανακοινώσεων καθ' όλη τη διάρκεια της σχετικής συνεδρίας. Μετά το πέρας της συνεδρίας ο συγγραφέας μπορεί να πάρει το poster του ή να το αφήσει εκεί και για την επόμενη μέρα (με δική του ευθύνη).
 • Για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση διατίθεται χώρος (οι διαστάσεις δεν έχουν οριστεί ακόμη). Ιδανικά, παρουσιάστε την ανακοίνωσή σας σε μία αφίσα (ή περισσότερες ή οποιαδήποτε άλλη µορφή που δεν θα ξεπερνά το διαθέσιµο χώρο). Κατά προτίμηση χρησιμοποιήστε μια αφίσα, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στις αναρτημένες ανακοινώσεις.
 • Συνιστούμε η ανακοίνωση να είναι γραµµένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευανάγνωστη από απόσταση ενός μέτρου (χωρίς αυτό να σημαίνει τεράστια γραμματοσειρά).


 • Για την οργάνωση-δομή του πόστερ:
 1. Στην αρχή του πόστερ τοποθετήστε τον τίτλο, το όνοµα σας, το Πανεπιστήμιο, και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
 2. Καλό είναι να υπάρχει µία σύντομη περίληψη (όχι περισσότερες από 100-150 λέξεις).
 3. Ενότητες poster: Εισαγωγή, Μεθοδολογία, Έρευνα, Αποτελέσματα, Συµπεράσματα, Βιβλιογραφία.

Περιλήψεις που ΔΕΝ συμμορφώνονται με ΟΛΕΣ τις παραπάνω προϋποθέσεις, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ αυτομάτως, δηλαδή δεν θα προωθούνται προς αξιολόγηση στους αρμόδιους τομείς.

 • Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις του προηγούμενου συνεδρίου (2015), εδώ.


 • Για δείγματα περιλήψεων και πόστερ, πατήστε εδώ.