Αγαπητοί επισκέπτες,

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του 9ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη διεξαγωγή του 9ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αυτή η διοργάνωση αποτελεί πλέον έναν καθιερωμένο θεσμό για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Α΄& Β΄ κύκλου σπουδών του ΕΚΠΑ, που λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια.

Πρόκειται για μία προσπάθεια των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος να δώσουν την ευκαιρία σε συναδέλφους τους από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο να προβάλουν τη δουλειά τους και να γνωριστούν μεταξύ τους. Έτσι, οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να λάβουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη διδακτορική τους έρευνα, ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δικές τους ερευνητικές εργασίες σε ένα φιλικό περιβάλλον και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην παρουσίαση της δουλειάς τους.

Το σημαντικότερο, όμως, όφελος από τη συμμετοχή στο Συνέδριο αυτό είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τις διεθνείς τάσεις της έρευνας σήμερα, καθώς οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Α΄& Β΄ κύκλου συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτών των τάσεων.


Ως κλάδοι του συνεδρίου ορίζονται οι τομείς του Τμήματος Φιλολογίας, οι οποίοι είναι οι εξής:

  1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
  2. Λατινική Φιλολογία
  3. Νεοελληνική Φιλολογία
  4. Γλωσσολογία*
  5. Βυζαντινή Φιλολογία
  6. Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού


Οι ανακοινώσεις μπορούν να αφορούν έναν από τους ανωτέρω κλάδους.


*Ειδικότερα για την κατεύθυνση Γλωσσολογίας, επισημαίνεται πως δεν θα γίνουν δεκτές ανακοινώσεις που παρουσιάζουν μόνο βιβλιογραφική επισκόπηση.

  • Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι-ενεργοί σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή.


  • Οι εισηγήσεις που παρουσιάζονται στο συνέδριο, τόσο οι προφορικές όσο κι οι αναρτημένες (posters), εκδίδονται κατόπιν αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

* Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, οφείλουν να γνωρίζουν, πως δεν θα υπάρχει δυνατότητα απόσυρσης των εκφωνημένων ανακοινώσεων από τον τόμο πρακτικών του συνεδρίου.

** Δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης εξόδων μετακίνησης και διαμονής για τους συνέδρους από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.