กำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูของคุรุสภา

9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 -12.00 น. และ เวลา 13.30 น.-16.30 น. ค่ะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา