ขยายเวลารับสมัคร

อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2560

รับสมัคร เวลา 09.00 -12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถามได่ที่พี่แป้ง โทร. 080-5474284

และ Line ID pangwongmonta

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา