"นายมานัด"

9 ma-nad

ONLINE PLATFORM

ระบบลงทะเบียน | ระบบนัดหมาย | ระบบจองบริการ

สุดล้ำสมัย ใคร ๆ ก็ใช้งานได้ง่ายๆ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ตลอด 24 ชั่วโมง/วัน - 7 วัน/สัปดาห์

ใช้ "นายมานัด" เร่งธุรกิจคุณ ให้รุดหน้าอย่างรวดเร็ว

ลงทะเบียนออนไลน์

นัดหมายออนไลน์

จองบริการออนไลน์

ปล่อยวางให้งานยุ่งยากดั้งเดิมอยู่กับอดีต

หันกลับมาใช้ระบบ "นายมานัด-ทะเบียน" | TABIAN ที่ทำให้การจัดงานของคุณกลายเป็นเรื่อง ง่าย ๆ# TABIAN

จะจัดงานครั้งใด ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน เลี้ยงรุ่น จัดแข่งขันกีฬา งานแสดงนิทรรศการ งานมหกรรมที่มีคนเข้าร่วมงานจำนวนมาก หรืองานที่ต้องการลงทะเบียนใด ๆ ฯลฯ

ครบถ้วนด้วยฟังก์ชันการทำงาน

 1. ระบบลงชื่อขอเข้างานล่วงหน้าก่อนการจัดงานผ่านมือถือ (Mobile Registration)

 2. ระบบเรียกเก็บเงินเข้างาน (Automated Cashier)

 3. ระบบยืนยันการตอบรับเข้างาน (Guests Approve)

 4. ระบบแจ้งเตือนกำหนดการจัดงาน (Time Line Notification)

 5. ระบบลงชื่อเข้างาน (Onsite Check-in)

 6. รายงานผลการใช้งานระบบลงทะเบียน และอื่น ๆ


## ระบบนัดหมายออนไลน์

เปลี่ยนการนัดหมายของธุรกิจคุณถึงลูกค้าได้ภายใน 4 คลิก

 • ทำนัดให้ลูกค้ากลับมารับบริการ ง่าย ๆ

 • คอยแจ้งเตือนคิวงานถึงลูกค้าให้คุณได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

 • ช่วยติดตามลูกค้ากลับมาให้คุณ ตรงเวลาทุกนัดหมาย

 • ลดการใช้เวลาทำงาน ยกเลิกการจดบนกระดาษ สมุด

 • ตรวจดูแต่ละนัดหมายของธุรกิจคุณทั้งหมดได้ง่ายดาย รวดเร็ว

### ระบบจองบริการออนไลน์

เปิดประตูกิจการให้ลูกค้า...เข้ามาหาคุณทางออนไลน์ด้วยการจองรับบริการอย่างง่าย

 • ไม่ต้องลง Application ใหม่

 • ตรวจติดตามลูกค้าที่จองเข้ามาได้แบบ Real Time สามารถดูรายชื่อลูกค้าที่จองเข้ามาได้ด้วย

 • ลูกค้าทำจองผ่านมือถือมาล่วงหน้า

 • มีระบบแจ้งยืนยันกลับไปยังลูกค้าอัตโนมัติ แถมการแจ้งข้อความเตือนเป็นระยะ ๆ ก่อนกำหนด

 • ระบบ Check-in เมื่อลูกค้ามาถึงร้านของคุณ

รู้จักเราให้มากขึ้น ลองกดที่รูปจองดู Presentationเพื่อให้เรา..ช่วยคุณได้เข้าใจถึงระบบต่าง ๆ ได้อย่างที่คุณหวังไว้