STEM

27.06.2024 г.

HELLO SPACE Festival


89. ОУ „Д-р Христо Стамболски, гр. София стартира изпълнение на проект BG-RRP-1.015-0480  финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015-0480  - „Училищна STEM среда".

Главна цел на проекта е: Изграждането на училищна STEM среда. Предоставените средства от механизма за възстановяване и устойчивост ще се разходват за строително-ремонтни дейности, закупуване на модерно обзавеждане и съвременно оборудване. Процедурата цели разработването на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването.

Обща стойност: 181 731,0 лв.

Начало: 19.06.2024 г.

Край: 31.05.2026 г.