90-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю

"Інновації в медицині та фармації"