Skauti Slatinice


Informace o nás

Jsme skauti patřící pod 8. středisko Vládi Tylšara, které má hlavní základnu v Olomouci. Náš 8. oddíl ,,Čumulangma" je koedukovaný a vychází z křesťanských základů a principů. Mimo svátky a prázdniny se scházíme každý pátek na skautské schůzce, která probíhá v 17:05 - 19:00. Snažíme se Každý měsíc pořádat výpravy, nejčastěji do přírody, nebo na nějaké zajímavé místo. Pravidelně jezdíme na dvoutýdenní tábor.

Koedukovaný oddíl znamená, že jsme smíšený. Přijímáme kluky i holky od první třídy. Pokud jsme vás zaujali, přijďte na schůzku a podejte si přihlášku.

Trošku z historie oddílu

Skautský oddíl ve Slatinicích funguje od roku 1991, kdy jej založila Jana Vojvodíková - Bosorka. I když byla velmi těžce nemocná, dokázala pořádat tábory a nadchnout spoustu lidí pro myšlenku skautingu. Za svou činnost dostala in memoriam ocenění - Řád skautské vděčnosti. Ve vedení oddílu pokračovala její dcera Barbora Vojvodíková, později Petr Šťastný, Jiří Lant, Petra Vystrčilová a nakonec Věrka Burešová. V nynější době je vůdcem oddílu Vojtěch Bartek.

A jak je to nyní?

V rámci celoroční činnosti nabízí náš oddíl dětem všestranný rozvoj osobnosti díky plnění úkolů i podle vlastního výběru (skautská stezka), rozvoj manuální zručnosti (šití, vyrábění), fyzické kondice, samostatnosti i týmové spolupráce. Důraz klademe i na výchovu ke slušnosti, zdvořilosti a zdravému seběvědomí.

Máme družinky kluků, mladších a starších holek.