Trygghetsdagarna

För en tryggare skolvardag med hjälp av sektorövergripande samarbete

Helsingfors, Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9
8-9.3.2023 Kl. 09.30-14.45

RFV:s nya årliga insats för en tryggare lärmiljö


Till vem riktar sig dagarna?


Trygghetsdagarna riktar sig till dig som leder en skola, till dig som vill arbeta för en trygg lärmiljö, till dig som har ansvar för trygghet, säkerhet och beredskap i skolan, samt till dig som arbetar med barn och unga.


Målsättningen för Trygghetsdagarna är att få ny kunskap om trygghets- och säkerhetsfrågor inom grundläggande utbildningen och andra stadiet. Vi får bland annat höra om utvecklingsprojekt som tagit fram nya samarbetsmodeller samt hur samarbetet mellan hemmet och skolan kan motverka mobbning. Vi får en aktuell lägesbild om skoltrygghetsfrågor. Dagarna ger en ypperlig möjlighet att knyta nya kontakter. Vi får utbyta erfarenheter samt nätverka, och det viktigaste, via samarbete och nya kontakter ökar vi trygghetskänslan i de ungas vardag.

Målgrupp: Rektorer & säkerhetsansvariga

Stadium/Verksamhetsform: Grundläggande utbildning och andra stadiet

Anmäl dig senast 22.2.2023.

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri. Deltagarna står själva för hotell och resekostnader. Du har möjlighet att äta lunch båda dagarna på plats till självkostnadspris 12,30€.