VI Konferencja ROSE i Geogebry

Kowalew 16 czerwca 2018

Zapraszamy Państwa na 6 już konferencję ROSE i GeoGebry, która odbędzie się w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kowalewie.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów. Jak zawsze w trakcie konferencji pokażemy, jak można stosować technologię informacyjną w różnych obszarach programu kształcenia, jako narzędzia do poszerzania i wzbogacania nauczania i uczenia się. W tym roku szczególną uwagę skupimy na:

  1. Dalszym poznawaniu stosowania programu GeoGebra w nauczaniu matematyki,
  2. Zastosowaniu narzędzia tabel przestawnych do analizy otrzymanych wyników
    • Umiejętność pracy z tabelami przestawnymi jest przez wielu niedoceniana. Mamy nadzieję, że wykonane w trakcie warsztatów przykłady pomogą zrozumieć, jaka siła tkwi w tym niepozornym narzędziu. Tabele przestawne przydają się przy analizie danych np. uzyskanych z formularzy, ankiet itp. Okazuje się bowiem, iż wiele zestawień, których przygotowanie zajmuje nam sporo czasu, można wykonać kilkoma kliknięciami i odpowiednim ułożeniem pól w obszarach tabeli (oszczędzając przede wszystkim swój drogocenny czas). Narzędzie to przećwiczymy korzystając z arkusza kalkulacyjnego Google, które w połączeniu z formularzami Google stanowi zgraną parę programów, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy w szkole. Nabyte umiejętności pracy z tabelami przestawnymi w arkuszu Google można bardzo łatwo wykorzystać także w pracy z innymi arkuszami (np. MS Excel czy LibreOffice Calc)
  3. Zastosowaniu aplikacji do tworzenia quizów: Quizizz
    • Quizizz to świetne i intuicyjne narzędzie do tworzenia interaktywnych quizów, które potrafią niezwykle zaangażować ucznia w ich rozwiązywanie. Oprócz samej możliwości rozwiązania quizu, elementem Quizizz jest rywalizacja pomiędzy uczestnikami testu. Rywalizacja może odbywać się “na żywo” - nauczyciel na bieżąco widzi postępy uczniów w udzielaniu odpowiedzi na pytania, ale również w formie pracy domowej - uczniowie posiadają określony czas na rozwiązanie testu, rozwiązują go w dowolnym (dogodnym dla siebie momencie), zaś ostateczne wyniki rywalizacji widoczne są po zakończeniu quizu. Atutem Quizizz jest również możliwość udostępniania go w usłudze Google Classroom, co może być atrakcyjne dla szkół, które wdrożyły usługę chmury Google - G Suite for Education. Poza tym Quizizz dostępny jest zarówno poprzez stronę www, jak i w formie aplikacji dostępnej dla systemów iOS oraz Android.
  4. Aspektach nauki kodowania i programowania w szkole podstawowej
    • Proponowane warsztaty związane będą z wprowadzonymi zmianami w podstawie programowej informatyki. Dla nauczycieli uczących w klasach 4 - 6 proponujemy warsztat wizualnego kodowania w programie Scratch, zaś dla tych, którzy uczą w klasach 7 - 8 oraz chcą wprowadzać elementy programowania w takich językach jak np. C++, proponujemy drugi z warsztatów, podczas którego zaprezentowane zostanie środowisko on-line wspomagające realizację tych zagadnień na lekcji.