63 Основно училище "Христо Ботев"

Актуално

21.09.2023 год.

Квалификационно обучение на персонала на 63 ОУ


Учителския колектив на 63 ОУ ще вземе участие в изнесен семинар за квалификация на персонала на тема: „Интерактивни инструменти за затвърждаване и проверка на знанията. Автоматизирано оценяване. Представени инструменти: Рostermywall, Canva, Wordwall, Learning Apps, Google Workspace: Google Drive, създаване на анкети и тестове, споделяне на документи и др. Развитие на умения за използването им за създаване на учебно съдържание. Начини за приложение в учебния процес.“

Период на провеждане: 22-24.09.2023 г. 

Мясото на провеждане: гр.Разлог.

Име на фирма: НАЦИОНАЛ ТУРС ЕООД

ЕИК 200110477 000668206

№ ДДС BG 200110477 -

Удостоверение за регистрация РК 01-6315/ 05.05.2011 г. -

Адрес София, район Красно село, улица

Нишава №36, ет. 1, офис 2 Телефон 02/ 416-63-63 -

e-mail info@nationaltours.bg