Η Γλώσσα Ερωτημάτων SQL

sql-theory-slides.pdf

Σημειώσεις για την SQL (Structured Query Language-Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων) H SQL είναι η καθιερωμένη σχεσιακή γλώσσα βάσεων δεδομένων.