Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL) ΙΕΚ - ΕΠΑΣ

excel_A.pdf

Σημειώσεις για το μάθημα Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL) , των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ και των ΙΕΚ