Εργαλεία επεξεργασίας Video Adobe Premiere

Θεωρία Ψηφιακού Βίντεο.pdf

Σημειώσεις - Ασκήσεις και χρήσιμο υλικό για το μάθημα Εργαλεία επεξεργασίας Video Adobe Premiere.