Χρονοπρογραμματισμός Έργων ΕΚΔΔΑ

Οργανωση Ημέρα 5η - 6η.pdf

Σημειώσεις Για Χρονοπρογραμματισμό έργων με το MS Project 2016

To MS Project υποστηρίζει sharepoint, που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως ασφαλή θέση για την αποθήκευση, την οργάνωση, την κοινή χρήση και την πρόσβαση σε πληροφορίες έργων.

Εκδόσεις του MS-Project


Ασκήσεις.pdf
Κοινή χρήση με MS Project.pdf