Σχεσιακή Άλγεβρα

relational_algebra.pdf

Σημειώσεις για τη σχεσιακή άλγεβρα (relational algebra) είναι η μαθηματική θεμελίωση των πράξεων του σχεσιακού μοντέλου δεδομένων.