Σημειώσεις για το Μάθημα Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα ΤΠΕ B΄ ΕΞ. των ΙΕΚ

Python.pdf

Σημειώσεις για τη γλώσσα Python. H γλώσσα αυτή είναι μία από τις πιο βασικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται σε μεγάλους δικτυακούς τόπους.

Πολύ χρήσιμο υλικό και Ασκήσεις στο παρακάτω site :

http://users.tem.uoc.gr/~komineas/Teaching/MEM104_2016/exercises/index.html

Ένα αρκετά κατανοητό βιβλίο : http://python.org.gr/phocadownload/Tutorials/tutorial_by_example.pdf

Ένα ακόμη βιβλίο στα Ελληνικά http://aggelid.mysch.gr/pythonbook/

Η Python στο web https://docs.python.org/2/howto/webservers.html

pygame.org παιχνίδια με python

Εγκατάσταση Pygame στο cmd :

py -m pip install -U pygame --user


py -m pygame.examples.aliens