Θεωρία Βάσεων Δεδομένων

database-theory-slides.pdf

Σημειώσεις για την μελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήματα βάσεων δεδομένων.