Σημειώσεις

 1. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ ΚΕΚ
 2. Σημειώσεις στη Γλώσσα Προγραμματισμού III (C++)
 3. Σημειώσεις στη Γλώσσα Προγραμματισμού IV (OpenGL)
 4. Σημειώσεις "Εισαγωγή στη Πληροφορική (Εργαστήριο και Θεωρία)"
 5. Σημειώσεις για το Σεμινάριο "Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου του ΕΚΔΔΑ"
 6. Σημειώσεις για το Μάθημα Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet ΙΕΚ
 7. Σημειώσεις για "Λειτουργικά Συστήματα"
 8. Σημειώσεις για το Μάθημα Αρχιτεκτονική Η/Υ των ΙΕΚ
 9. Σημειώσεις για το μάθημα διαχείριση δικτύων ΙΙ των ΙΕΚ
 10. Σημειώσεις για το μάθημα Υλικό Η/Υ ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ
 11. Σημειώσεις για το Μάθημα Συντήρηση Υπολογιστών ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ
 12. Σημειώσεις για το Σεμινάριο Εισαγωγή στην Ψηφιακή Υγεία
 13. Σημειώσεις και Παρουσιάσεις για το Μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών Ι των ΙΕΚ
 14. Σημειώσεις για το μάθημα Στοιχεία Προγραμματισμού των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ
 15. Σημειώσεις και Ασκήσεις για το Μάθημα Επεξεργασία φωτογραφίας PhotoShop των ΙΕΚ
 16. Σημειώσεις για το Μάθημα Διαχείριση Δικτύων Ι των ΙΕΚ
 17. Σημειώσεις και χρήσιμο υλικό για το Μάθημα Επικοινωνίες Δεδομένων – Δίκτυα των ΙΕΚ
 18. Σημειώσεις θεωρίας και ασκήσεις για το μάθημα γλώσσα προγραμματισμού V (JAVA)
 19. Σημειώσεις για το Σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Σχεσιακές βάσεις Δεδομένων
 20. Σημειώσεις για το Μάθημα Σχεδίαση Ιστοσελίδων ΙI (I.E.K.) Drupal
 21. Σημειώσεις για το μάθημα Γλώσσα προγραμματισμού C
 22. Σημειώσεις για το Μάθημα Εφαρμογές Διαδικτύου των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (JavaScript)
 23. Σημειώσεις για το μάθημα Δίκτυα, των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ
 24. Σημειώσεις για το μάθημα Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο (EXCEL)
 25. Σημειώσεις για το μάθημα Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)
 26. Σημειώσεις για το Σεμινάριο "Ηλεκτρονική γραμματειακή υποστήριξη" Προχωρημένα θέματα για Microsoft Word
 27. Σημειώσεις για την Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων (SQL)
 28. Σημειώσεις για τη σχεσιακή άλγεβρα (relational algebra)
 29. Σημειώσεις για την μελέτη του θεωρητικού υποβάθρου των βάσεων δεδομένων.
 30. Σημείωσες για το μάθημα Τεχνολογίες Διαδικτύου
 31. Σημείωσες για την Visual Basic 6
 32. Σημειώσεις και παραδείγματα για το μάθημα Επεξεργασία κειμένου WORD
 33. Σημειώσεις για το Μάθημα βάσεις δεδομένων των ΙΕΚ
 34. Παρουσίαση του Μαθήματος πληροφορική ΙΙ
 35. Σημειώσεις και χρήσιμο υλικό για το μάθημα Σχεδίαση Ιστοσελίδων Ι
 36. Σημειώσεις και χρήσιμο υλικό για το μάθημα γραφιστική για πολυμέσα (Flash)
 37. Σημειώσεις για το Σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ "Μεθοδολογία και Εργαλεία Σύνθεσης Παρουσιάσεων" powerpoint
 38. Σημειώσεις και χρήσιμο υλικό για το μάθημα Δομές δεδομένων (Pascal)