Σημειώσεις και υλικό Μαθημάτων Για ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και ΕΚΔΔΑ του Σύβακα Σταύρου

Contact : ssivakas at gmail.com (sivakas stavros)

 1. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ KEK

 2. Εργαλεία κατασκευής Παιχνιδιών (Flash)

 3. Εργαλεία Επεξεργασίας Video (Premiere)

 4. Γλώσσα Προγραμματισμού C++

 5. Γλώσσας Προγραμματισμού OpenGL

 6. Εισαγωγή στη Πληροφορική (Εργαστήριο και Θεωρία)

 7. Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου του ΕΚΔΔΑ

 8. Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet ΙΕΚ

 9. Λειτουργικά Συστήματα Εργαστήριο

 10. Λειτουργικά Συστήματα Θεωρία

 11. Αρχιτεκτονική Η/Υ των ΙΕΚ Θεωρία

 12. Αρχιτεκτονική Η/Υ των ΙΕΚ Εργαστήριο

 13. Διαχείριση δικτύων ΙΙ των ΙΕΚ

 14. Υλικό Η/Υ ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ

 15. Συντήρηση Υπολογιστών ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ

 16. Εισαγωγή στην Ψηφιακή Υγεία

 17. Δίκτυα Υπολογιστών Ι των ΙΕΚ

 18. Στοιχεία Προγραμματισμού των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ

 19. Επεξεργασία φωτογραφίας PhotoShop των ΙΕΚ

 20. Διαχείριση Δικτύων Ι των ΙΕΚ

 21. Επικοινωνίες Δεδομένων – Δίκτυα των ΙΕΚ

 22. Γλώσσα προγραμματισμού V (JAVA)

 23. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Σχεσιακές βάσεις Δεδομένων του ΕΚΔΔΑ

 24. Σχεδίαση Ιστοσελίδων ΙI (I.E.K.) Drupal

 25. Γλώσσα προγραμματισμού C (Για Το Μάθημα Προγραμματισμός Η/Υ των ΙΕΚ)

 26. Εφαρμογές Διαδικτύου των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (JavaScript)

 27. Δίκτυα, των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ

 28. Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο (EXCEL)

 29. Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

 30. Ηλεκτρονική γραμματειακή υποστήριξη - Προχωρημένα θέματα για Microsoft Word ΕΚΔΔΑ

 31. Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων (SQL)

 32. Σχεσιακή άλγεβρα (relational algebra)

 33. Θεωρητικό υπόβαθρο των βάσεων δεδομένων.

 34. Τεχνολογίες Διαδικτύου

 35. Visual Basic 6

 36. Επεξεργασία κειμένου WORD

 37. Βάσεις δεδομένων των ΙΕΚ

 38. Πληροφορική ΙΙ

 39. Σχεδίαση Ιστοσελίδων Ι

 40. Μεθοδολογία και Εργαλεία Σύνθεσης Παρουσιάσεων powerpoint ΕΚΔΔΑ

 41. Δομές δεδομένων (Pascal)

 42. Στοιχειώδεις Γνώσεις και Δεξιότητες ΤΠΕ Επιπέδου Ι

 43. Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Γλώσσα Προγραμματισμού Ι

 44. Στοιχειώδεις Γνώσεις και Δεξιότητες ΤΠΕ Επιπέδου ΙI

 45. Σημειώσεις για το Μάθημα Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα των ΙΕΚ

 46. Σημειώσεις για το Μάθημα Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet

 47. Ηλεκτρονική Γραμματειακή Υποστήριξη (ΕΚΔΔΑ)

 48. Περιφερειακές Μονάδες των ΙΕΚ Εργαστήριο

 49. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ ΚΕΚ

 50. Χρονοπρογραμματισμός Έργων ΕΚΔΔΑ

 51. Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογή ΙΕΚ

 52. Ερωτήσεις πιστοποίησης ΙΕΚ ειδικοτήτων Πληροφορικής

 53. Γλώσσα Προγραμματισμού VI C#

 54. Βάσεις Δεδομένων ΚΕΚ

 55. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

 56. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου(E-COMMERCE WordPress Woocommerce SEO)

 57. Δημιουργία Ιστοσελίδας ΚΔΒΜ

 58. Γλώσσα προγραμματισμού V PHP


Η Ψηφιακή Υπογραφή ελαχιστοποιεί τους χρόνους υλοποίησης μίας διαδικασίας που απαιτεί την αποστολή υπογεγραμμένων εγγράφων από / προς Ιδιώτες αλλά και προς το Δημόσιο.

Η Ψηφιακή Υπογραφή δίνει τη δυνατότητα υπογραφής σε ψηφιακά προσωπικά ή εταιρικά έγραφα που στην συνέχεια μπορούν να διακινηθούν μέσω Διαδικτύου, όπου τα πάντα αποστέλλονται και λαμβάνονται εύκολα, γρήγορα και χωρίς κόστος! Τέτοια έγγραφα όπως προσφορές, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κλπ στέλνονται πλέον πολύ πιο εύκολα σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.


Το Kodu θα εκπληρώσει το όνειρο πολλών παιδιών να φτιάξουν το δικό τους Ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Το όνειρο πολλών παιδιών και μεγαλυτέρων, να δημιουργήσουν το δικό τους παιχνίδι εκπληρώνεται. Το Kodu δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργήσουν τα δικά τους ηλεκτρονικά παιχνίδια για το PC ή το Xbox μέσω μιας απλής οπτικής γλώσσας προγραμματισμού.

Είναι το DLNA Ικανό να απλουστεύσει την διασυνδεσιμότητα των συσκευών μας;

Ναι ως ένα βαθμό είναι! Το Πρότυπο DLNA (Digital Living Network Alliance) αποτελεί τη συνδυασμένη προσπάθεια πολλών μεγάλων κατασκευαστών ηλεκτρονικών συσκευών, να δημιουργήσουν ένα σύνολο οδηγιών διαλειτουργικότητας το οποίο θα επιτρέπει σε διαφορετικού τύπου ηλεκτρονικές συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Πόσες φορές εξαιτίας κάποιου κακόβουλου λογισμικού (Virus, Trojan κλπ) ή δική σας λανθασμένης ενέργειας ή ακόμη και από την εγκατάσταση πολλών προγραμμάτων χρειάστηκε να απευθυνθείτε σε κάποιο τεχνικό για να κάνετε format στον υπολογιστή σας?Format.. όχι αυτή τη φορά !

Δεν χρειάζεται πλέον !! Τα windows 10 ενσωματώνουν μία λειτουργία που σας απαλλάσσει από το χρονοβόρο και πολλές φορές κοστοβόρο format!!