Σημειώσεις και υλικό Μαθημάτων Για ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και ΕΚΔΔΑ

Contact : ssivakas at gmail.com

 1. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ KEK
 2. Εργαλεία κατασκευής Παιχνιδιών (Flash)
 3. Εργαλεία Επεξεργασίας Video (Premiere)
 4. Γλώσσας Προγραμματισμού III (C++)
 5. Γλώσσας Προγραμματισμού IV (OpenGL)
 6. Εισαγωγή στη Πληροφορική (Εργαστήριο και Θεωρία)
 7. Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου του ΕΚΔΔΑ
 8. Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet ΙΕΚ
 9. Λειτουργικά Συστήματα Εργαστήριο
 10. Λειτουργικά Συστήματα Θεωρία
 11. Αρχιτεκτονική Η/Υ των ΙΕΚ
 12. Διαχείριση δικτύων ΙΙ των ΙΕΚ
 13. Υλικό Η/Υ ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ
 14. Συντήρηση Υπολογιστών ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ
 15. Εισαγωγή στην Ψηφιακή Υγεία
 16. Δίκτυα Υπολογιστών Ι των ΙΕΚ
 17. Στοιχεία Προγραμματισμού των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ
 18. Επεξεργασία φωτογραφίας PhotoShop των ΙΕΚ
 19. Διαχείριση Δικτύων Ι των ΙΕΚ
 20. Επικοινωνίες Δεδομένων – Δίκτυα των ΙΕΚ
 21. Γλώσσα προγραμματισμού V (JAVA)
 22. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Σχεσιακές βάσεις Δεδομένων του ΕΚΔΔΑ
 23. Σχεδίαση Ιστοσελίδων ΙI (I.E.K.) Drupal
 24. Γλώσσα προγραμματισμού C
 25. Εφαρμογές Διαδικτύου των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (JavaScript)
 26. Δίκτυα, των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ
 27. Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο (EXCEL)
 28. Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)
 29. Ηλεκτρονική γραμματειακή υποστήριξη - Προχωρημένα θέματα για Microsoft Word
 30. Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων (SQL)
 31. Σχεσιακή άλγεβρα (relational algebra)
 32. Θεωρητικό υπόβαθρο των βάσεων δεδομένων.
 33. Τεχνολογίες Διαδικτύου
 34. Visual Basic 6
 35. Επεξεργασία κειμένου WORD
 36. Βάσεις δεδομένων των ΙΕΚ
 37. Πληροφορική ΙΙ
 38. Σχεδίαση Ιστοσελίδων Ι
 39. Μεθοδολογία και Εργαλεία Σύνθεσης Παρουσιάσεων powerpoint
 40. Δομές δεδομένων (Pascal)
 41. Στοιχειώδεις Γνώσεις και Δεξιότητες ΤΠΕ Επιπέδου Ι
 42. Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Γλώσσα Προγραμματισμού Ι
 43. Στοιχειώδεις Γνώσεις και Δεξιότητες ΤΠΕ Επιπέδου ΙI
 44. Σημειώσεις για το Μάθημα Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα ΤΠΕ B΄ ΕΞ. των ΙΕΚ
 45. Σημειώσεις για το Μάθημα Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet
 46. Ηλεκτρονική Γραμματειακή Υποστήριξη (ΕΚΔΔΑ)


Το Kodu θα εκπληρώσει το όνειρο πολλών παιδιών να φτιάξουν το δικό τους Ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Το όνειρο πολλών παιδιών και μεγαλυτέρων, να δημιουργήσουν το δικό τους παιχνίδι εκπληρώνεται. Το Kodu δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργήσουν τα δικά τους ηλεκτρονικά παιχνίδια για το PC ή το Xbox μέσω μιας απλής οπτικής γλώσσας προγραμματισμού.

Είναι το DLNA Ικανό να απλουστεύσει την διασυνδεσιμότητα των συσκευών μας;

Ναι ως ένα βαθμό είναι! Το Πρότυπο DLNA (Digital Living Network Alliance) αποτελεί τη συνδυασμένη προσπάθεια πολλών μεγάλων κατασκευαστών ηλεκτρονικών συσκευών, να δημιουργήσουν ένα σύνολο οδηγιών διαλειτουργικότητας το οποίο θα επιτρέπει σε διαφορετικού τύπου ηλεκτρονικές συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Πόσες φορές εξαιτίας κάποιου κακόβουλου λογισμικού (Virus, Trojan κλπ) ή δική σας λανθασμένης ενέργειας ή ακόμη και από την εγκατάσταση πολλών προγραμμάτων χρειάστηκε να απευθυνθείτε σε κάποιο τεχνικό για να κάνετε format στον υπολογιστή σας?Format.. όχι αυτή τη φορά !

Δεν χρειάζεται πλέον !! Τα windows 10 ενσωματώνουν μία λειτουργία που σας απαλλάσσει από το χρονοβόρο και πολλές φορές κοστοβόρο format!!