Superwizja

Superwizja z Josette ten Have-de Labije w dniu 19.11.2017

Zapisy na superwizję trwają od 01.03.2017 do 30.09.2017 lub do wyczerpania miejsc. W przypadku braku wolnych miejsc na superwizję poinformujemy Państwa o tym na stronie. Superwizja adresowana jest do uczestników IV PKP chcących pogłębić swoje umiejętności praktyczne o ISTDP. Podstawą do rejestracji na superwizję jest wcześniejsze dokonanie rejestracji na konferencję i wniesienie opłaty konferencyjnej.

Superwizja odbywać się będzie w języku angielskim i będzie tłumaczona na język polski.

Uczestnictwo w superwizji możliwe jest w dwóch formach:

- uczestnictwo czynne: prezentacja nagrania video z sesji terapeutycznej (z angielskimi napisami). Udział czynny w superwizji dotyczy wyłącznie psychoterapeutów pracujących w nurcie ISTDP. Kryterium udziału czynnego jest ukończenie ISTDP CT lub bycie w trakcie ISTDP CT. Superwizja jednego przypadku potrwa 1h zegarową (45 minut bezpośredniej superwizji + 15 minut na pytania i dyskusję). Koszt uczestnictwa czynnego w superwizji to 260 zł. Maksymalna liczba uczestników czynnych w grupie superwizyjnej to 6 osób.

- uczestnictwo bierne: obserwacja superwizji udzielanej czynnym uczestnikom. Udział bierny w superwizji dotyczy wszystkich chętnych psychoterapeutów, niezależnie od praktykowanego nurtu terapii. Koszt uczestnictwa biernego w superwizji to 180 zł. Maksymalna liczba uczestników biernych w grupie superwizyjnej to 25 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w superwizji (w formie czynnej lub biernej) proszone są o dokonanie zgłoszenia poprzez poniższy link:

https://goo.gl/forms/8PcqxD3swAzCxZm93

oraz wniesienie opłaty zgodnie z rodzajem uczestnictwa. Ze względu na ograniczenie liczby osób, o udziale w grupie superwizyjnej decyduje kolejność zgłoszeń. O kolejności zgłoszenia decyduje data przelewu, nie dokonanie rejestracji.

Opłata „czynne uczestnictwo w superwizji” obejmuje: superwizję indywidualną na tle grupy, obserwację superwizji udzielanej innym czynnym uczestnikom, przerwy kawowe i lunch w dniu 19.11.2017.

Opłata „bierne uczestnictwo w superwizji” obejmuje: obserwację superwizji udzielanej czynnym uczestnikom, przerwy kawowe i lunch w dniu 19.11.2017.

Opłaty superwizyjne zawierają VAT.

Nazwa i numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Oddział Podlaski PTP, 16-070 Choroszcz, Pl. Brodowicza 1

PKO BP S.A. I ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Nr: 65 1020 1332 0000 1102 0036 0495

W tytule opłaty prosimy o wskazanie imienia i nazwiska uczestnika oraz dopisku „udział czynny w superwizji” lub „udział bierny w superwizji”.

Po zarejestrowaniu się na superwizję i wniesieniu opłaty otrzymają Państwo od nas fakturę i e-mail potwierdzający zakwalifikowanie się na superwizję.

Warunki rezygnacji i zwrotu opłat:

brak możliwości zwrotu opłaty, brak możliwości przepisania uczestnictwa na inną osobę