Program szczegółowy

Wspólna podróż z pacjentem do jego nieświadomości - zielone i czerwone światła na drodze.


Zamiana czerwonych świateł na zielone: Zapadnięcie się w pustkę po morderstwie.

ISTDP Davanloo, psychonerwica i znaczenie traumy w procesie przywiązania

ISTDP Davanloo teoretycznie bazuje na podejściu analitycznym. Jednak metody i techniki ISTDP są ustrukturyzowane. W terapiach o bardziej ustrukturyzowanej naturze, terapeuta przyjmuje aktywną rolę w kierowaniu sesją terapeutyczną, jak i samą terapią. Oznacza to, że terapeuta poprzez swoje interwencje jest nieustająco aktywny w kierowaniu uwagi pacjenta na badanie precyzyjnie określonego aspektu problemu pacjenta.

Według Davanloo zaburzenia neurotyczne pojawiają się na skutek różnych możliwych doświadczeń traumatycznych, począwszy od zakłócenia aż do zniszczenia miłosnej więzi pomiędzy dzieckiem a jego opiekunami. Dziecko w sposób nieuświadomiony reaguje na to zakłócenie/zniszczenie poprzez sadystyczną, morderczą wściekłość. To właśnie ta sadystyczna mordercza wściekłość, a w konsekwencji utrata (ukochanych zamordowanych osób) prowadzi do powstania winy i żalu, ale także do pojawienia się karzących sadystycznych reakcji superego wobec ego dziecka. Traumatyczne doświadczenie/doświadczenia, mordercza wściekłość i jej rezultaty, wina i żal zostają zepchnięte do nieświadomości.

Różny wzorzec objawów i patologii charakteru rozwija się w wyniku prób podejmowanych przez ego dziecka, które służą utrzymaniu funkcjonowania pod mandatem karzącego/sadystycznego superego w taki sposób, aby nie zostać przytłoczonym przez impulsy i uczucia, ale także przez lęk i obrony.

Interwencje terapeutyczne i techniki Davanloo koncentrują się na pomocy pacjentowi w obraniu najkrótszej z możliwych dróg do odblokowania nieświadomości i osiągnięcia bezpośredniego dostępu do jego kluczowych konfliktów neurotycznych w celu ich przepracowania i możliwie idealnego rozwiązania. Oczywiście ta droga do nieświadomości jest w pacjencie, a przeszkody na tej drodze są zdeterminowane naturą i stopniem problemów pacjenta i psychopatologią jego charakteru (czynniki po stronie pacjenta).

Żadna psychoterapia nie może przynieść sukcesu bez świadomego i nieświadomego przymierza terapeutycznego z pacjentem. Bardzo często ograniczenia (lub nawet brak sukcesu) w psychoterapii są wynikiem porażki w nawiązaniu i/lub podtrzymaniu przymierza terapeutycznego z naszymi pacjentami. Porażka w nawiązaniu i/lub podtrzymaniu przymierza terapeutycznego pojawia się bardzo często w wyniku niedoceniania przez terapeutów natury i stopnia patologii superego pacjenta oraz przeceniania natury i stopnia zdolności adaptacyjnych ego pacjenta.

Podczas IV Podlaskiej Konferencji Psychoterapeutycznej zaprezentowane zostaną:

- krótkie wprowadzenie do ISTDP Davanloo

- krótkie wprowadzenie do koncepcji psychotraumy

- droga do nieświadomości pacjenta i szczególne czynniki po stronie pacjenta determinujące dynamikę, czas trwania i sekwencję interwencji terapeutycznych

- przymierze terapeutyczne z pacjentem

- zielone i czerwone światła na drodze do nieświadomości pacjenta

- nagrania sesji video w podejściu ISTDP ilustrujące niezbędne kroki w procesie terapeutycznym, prowadzące pacjentkę do osiągnięcia pełnego i zdrowego dostępu do jej impulsów i uczuć, które były związane z wieloma traumami, pogrzebanymi w jej nieświadomości

-pytania, dyskusja, odgrywanie scenek.