Organizatorzy

Organizatorzy

Klinika Psychiatrii

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Plac Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

tel.: 85-7191091 w. 320; fax: 85-7193977

e-mail: psych@umb.edu.pl

Oddział Podlaski

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Plac Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz


Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok