Opłaty

Udział w konferencji wymaga wniesienia opłaty.

O możliwości skorzystania ze zniżki decyduje data przelewu, nie dokonanie rejestracji.

Opłata konferencyjna „uczestnictwo w konferencji” obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe i lunch w dniu 17 i 18.11.2017.

Opłata konferencyjna „uczestnictwo w konferencji i bankiecie” obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe i lunch w dniu 17 i 18.11.2017 oraz dodatkowo udział w bankiecie w dniu 17.11.2017.

Opłata konferencyjna zawiera podatek VAT.

Nazwa i numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Oddział Podlaski PTP, 16-070 Choroszcz, Pl. Brodowicza 1

PKO BP S.A. I ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Nr: 65 1020 1332 0000 1102 0036 0495

W tytule opłaty prosimy o wskazanie imienia i nazwiska uczestnika oraz dopisku „udział w IV PKP”.

Po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty otrzymają Państwo od nas fakturę i e-mail z potwierdzeniem o zakwalifikowaniu się na konferencję.

Warunki rezygnacji i zwrotu opłat:

do 30.09.2017 zwrot 50% uiszczonej opłaty konferencyjnej

po 30.09.2017 brak możliwości zwrotu opłaty, istnieje możliwość przepisania uczestnictwa na inną osobę