Nasz Gość

Josette ten Have-de Labije jest dyplomowanym psychologiem klinicznym i psychoterapeutą. Studiowała na Uniwersytecie w Groningen i na Uniwersytecie w Amsterdamie, w Holandii (Niderlandzki Instytut Badań nad Mózgiem). Swoją profesjonalną karierę rozpoczęła w 1972 roku w Klinice Neurologii i Psychofizjologii na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, w Belgii. Następnie pracowała w Holandii w publicznej psychiatrycznej opiece zdrowotnej z pacjentami ambulatoryjnymi jako koordynator Kliniki Terapii Behawioralnej i członek Zespołu Diagnostycznego. Od 1990 roku prowadzi praktykę prywatną.

Jako wykwalifikowany psychoterapeuta i psycholog kliniczny szkoliła się w terapii poznawczo-behawioralnej (indywidualnej i grupowej), terapii par, psychoterapii psychodynamicznej (indywidualnej i grupowej) oraz ISTDP.

Od 1989 do 1992 roku była członkiem holenderskiej grupy ISTDP CT, którą prowadził i superwizował prof. H. Davanloo.

Josette ten Have-de Labije udzielała superwizji, prowadziła szkolenia podyplomowe i warsztaty w zakresie terapii behawioralnej i ISTDP w Holandii, Anglii, Danii, Polsce, Włoszech, Kanadzie i USA. Zorganizowała kilka narodowych i międzynarodowych konferencji poświęconych terapii behawioralnej, terapii psychoonkologicznej, zdrowiu psychicznemu i ISTDP.

Jest redaktorem naczelnym Ad Hoc Bulletin for ISTDP: Practice and Theory. Jest autorem kilku artykułów i książki samopomocowej na temat lęku przed lataniem. Jej ostatnia pozycja to: Josette ten Have-de Labije, Robert J. Neborsky, 2012, Mastering ISTDP: A Roadmap to the Unconscious, London: Karnac.

Do stycznia 2013 roku była członkiem zarządu IEDTA. Była kierownikiem komitetu IEDTA, które ustaliło zasady akredytacji grup treningowych, tzw. ISTDP CT.

Aktualnie pełni rolę doradcy IEDTA.

W czasie części praktycznych IV Podlaskiej Konferencji Psychoterapeutycznej Josette ten Have-de Labije asystować będą:

Anna Ciężkowska, psycholog, psychoterapeuta certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i IEDTA. W 2013 ukończyła pod kierownictwem Josette ten Have-de Labije ISTDP CT w Warszawie, a w 2016 kurs nauczycielski ISTDP w Warszawie. Od 2015 jest uczestnikiem międzynarodowej grupy superwizyjnej ISTDP ACT, pod kierownictwem Josette ten Have-de Labije. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Białymstoku.

Anna Dawidziuk Łęczycka, psycholog i psychoterapeutka ISTDP. Absolwentka Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji, z którym współpracowała. Ukończyła 2-letnie szkolenie wstępne w zakresie ISTDP, 3-letni ISTDT CT, a także kurs nauczycielski w tej metodzie, certyfikowane przez IEDTA. Pracuje jako psycholog kliniczny i psychoterapeuta w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową. Od 9 lat prowadzi także praktykę prywatną, obecnie w Warszawie, w Pracowni Psychoterapii i Treningu ISTDP HORYZONTY, której jest założycielką. Członkini Sekcji ISTDP przy PSIP.

Joanna Duchniewicz, psychiatra, psycholog, coach i trener, certyfikowany psychoterapeuta EAP i IEDTA. Członek stowarzyszenia ISTDP.PL i PSIP. Pracuje w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie oraz w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi psychoterapię w konwencji psychodynamicznej i integracyjnej. Od 2008 roku pracuje w podejściu ISTDP, ukończyła pierwszą polską edycję ISTDP CT oraz kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji. Uczestniczy w ISTDP ACT w Berlinie, pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije oraz w szkoleniu przygotowującym do uzyskania międzynarodowego certyfikatu nauczyciela i superwizora IEDTA. Prowadzi warsztaty i seminaria z zakresu ISTDP, również szkolenia dla firm, warsztaty rozwojowe oraz zajęcia dla studentów, certyfikuje trenerów w MBTI(R), EQ-i(R).

Małgorzata Kołodziejek, psycholog kliniczny i psychoterapeutka. Odbyła szkolenie z CBT zakończone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od 2008 roku prowadzi psychoterapię w podejściu ISTDP. Ukończyła w Laboratorium Psychoedukacji 2-letnie szkolenie wstępne w zakresie ISTDP, pierwszą polską edycję ISTDP CT oraz kurs dla nauczycieli ISTDP, pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije. Ma certyfikaty IEDTA. Od 2015 roku kontynuuje szkolenie i superwizję w ramach ISTDP ACT w Berlinie, u Josette ten Have-de Labije. Pracuje jako psychoterapeutka w prywatnej praktyce w Warszawie, prowadzi warsztaty i szkolenia dla profesjonalistów.

Brygida Nieborowska, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i EAP). W 2013 ukończyła ISTDP CT w Warszawie, pod kierownictwem Josette ten Have-de Labije. W 2016 była uczestnikiem międzynarodowej grupy superwizyjnej ISTDP ACT w Berlinie, pod kierownictwem Josette ten Have-de Labije. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Białymstoku.

Gorgonia Wróbel-Sucharska, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, EAP oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję ISTDP CT oraz kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Obecnie kontynuuje szkolenie i superwizję w ramach ISTDP ACT w Berlinie, pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije.

Alicja Zborowska-Gordowy jest psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą. Pracuje w gabinecie prywatnym Centrum Edukacji Psychologicznej I Psychoterapii “Droga” w Sopocie oraz w prywatnym gabinecie w Malborku. Posiada certyfikat EAP i IEDTA. Ukończyła ISTDP CT w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, u superwizorów: Josette ten Have-de Labije, Robert J. Neborsky, Allan Abbas, Jon Frederickson i Kees Cornelissen. Jest certyfikowanym nauczycielem ISTDP. Od 2015 uczestniczy w ISTDP ACT, pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije. Prowadzi wykłady, warsztaty i szkolenia dla profesjonalistów. Udziela psychoterapii indywidualnej (ISTDP) i grupowej (podejście psychodynamiczne). Przez 20 lat pracowała jako trener w sektorze biznesu i edukacji. Publikowała w "Ad Hoc Bulletin Of Short-Term Dynamic Psychotherapy: Practice and Theory".

Objaśnienie skrótów:

ISTDP – Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna

ISTDP CT – Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy, Core Training – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna, Szkolenie Podstawowe

ISTDP ACT – Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy, Advanced Core Training – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna, Szkolenie Zaawansowane

IEDTA – International Experiential Dynamic Psychotherapy Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoterapii Opartej na Doświadczaniu

EAP – The European Association for Psychotherapy – Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii

PSIP – Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii