Organizers

Department of Psychiatry

Medical Uniwersity of Bialystok

Plac Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

tel.: 85-7191091 w. 320; fax: 85-7193977

e-mail: psych@umb.edu.pl


Podlasie Department of Polish Psychiatric Association

Plac Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz


Faculty of Health Sciences

Medical University of Bialystok

ul. Szpitalna 37, 15 -295 Bialystok