30. Sympozjum
Zintegrowanego Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego
Szczecinek-Storkowo 08-10.06.2022


Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych
i jeziornych


Organizatorzy

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie

Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM

Współorganizatorzy

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

Komitet Nauk Geograficznych PAN

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich