Mobiliteit

De mobiliteit in het dorp blijft de mensen zorgen baren. We volgen de diverse mobiliteitsdossiers met effect op Wilsele-Dorp dan ook verder op. We vertrekken daarbij van een duurzame mobiliteit met voorrang voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

In 2009 werd de fietsknelpuntenkaart van Wilsele-Dorp overhandigd aan het stadsbestuur. Om deze meer kracht bij te zetten, werd, samen met ettelijke andere verenigingen uit Leuven en omstreken, in mei 2009 de actie "Wijk voor de fiets" georganiseerd. 1200 mensen verzamelden toen, op ons initiatief, op het Martelarenplein te Leuven. Ons fietsmanifest werd overhandigd aan minister Van Brempt (destijds bevoegd voor mobiliteit), de vertegenwoordigers van provincie, stad Leuven en de omliggende gemeenten.

De heraanleg van het fietspad op de Ludenscheidsingel blijft ons zorgenkind. Tot 2013 was hier een perfect fietspad. Dit moest echter wijken voor een vrije busbaan op de ring, met de belofte van de overheden om snel een vernieuwd fietspad aan te leggen van het station naar Gasthuisberg. In 2018 wordt eindelijk het fietspad heraangelegd, na lang aandringen van 3012WD.

Al jaren zetten we ons in voor het verlagen van de snelweg op de ring van 90 km/u naar 70 km/u en voor een bushalte van de buitenringbus ter hoogte van de Pompstraat. Dit is een ideale bushalte voor de vele mensen uit Wilsele-dorp, uit Herent en uit Wijgmaal die een snelle verbinding wensen met Gasthuisberg, Heverlee, ... Om die reden hebben we op 15 november 2017 een open brief gestuurd naar de bevoegde minister.

In kader van de algehele mobiliteit zijn we tevens vragende partij dat het stadsbestuur een algemeen mobiliteitsplan voor het dorp ontwikkelt. Hierover zijn al ettelijke vergaderingen doorgegaan met het stadsbestuur. In 2016 werd hiertoe nog een groot mobiliteitsdebat georganiseerd voor de dorpsbewoners met het stadsbestuur en het Vlaams Gewest. De volgende punten blijken hierbij aan bod te komen: de problematiek van het sluipverkeer en de uitdeinende parkeerdruk vlak buiten de blauwe zone baart ons zorgen. Ook de uitbreiding van de zone 30 blijft een eis van vele inwoners.

Eind 2017 vernemen we van het stadsbestuur van Leuven dat de stad de mobiliteitsstudie voor Wilsele-Dorp wil opstarten. We wachten nu op meer concrete info hierover.

open brief bushalte en fietspad Ludenscheidsingel.docx