Geluidsoverlast

Mede op vraag van 3012WD, en na ettelijke geluidsmetingen, plaatst het Vlaams Gewest in 2018 nieuwe geluidsschermen langs de E314. Hiertoe werden ettelijke diensten en politiekers gecontacteerd door het dorpscomite. 3012WD betreurt dat de geluidsschermen niet volledig sluitend zullen zijn, maar we gaan er van uit dat de nieuwe geluidsschermen een merkelijke verbetering zullen zijn tegenover de vorige toestand.

Ook het geluid van de spoorlijn baart ons zorgen, aangezien dit cumulatief met het geluid van de snelweg bepaalde zones in het dorp te sterk belast. Hiertoe is 3012WD in overleg gegaan met INFRABEL.

3012WD is ook met de problematiek van de vliegtuigen bezig. Voor onze standpunten hebben wij ons steeds laten leiden door de richtlijnen van de WereldGezondheidsorganisatie (WHO), de geldende Europese wetgeving, richtlijnen en adviezen, en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Op basis van deze gegevens hebben wij het concept van de 07-rechtdoor gesteund. Deze behelst het gebruik van de historische, decennia-oude vliegcorridor (een strook van ongeveer 20km lang ten noorden van Leuven en in het verlengde van de twee parallelle banen) zowel om te landen als om rechtdoor op te stijgen en dan pas te spreiden op hoge hoogte.Tot op heden hebben wij geen weet van nieuwe fundamentele elementen om deze visie te herzien.

In dat opzicht neemt 3012WD afstand van de visie van andere bewonersgroepen en sommige politici om de vliegtuigroutes te spreiden boven zoveel mogelijk mensen of om de vliegtuigen boven het stadscentrum van Leuven te laten uitwaaieren. Reeds kort na de invoering van de 07-rechtdoor hebben wij wel aangedrongen op 1/ een correcte uitvoering en 2/ optimalisatie van 07-Rechtdoor procedure.

3012WD is vragende partij om de last van de omwonenden te beperken door:

  • wetgevend beleid in lijn met de WHO geluidsnormen en in lijn met Europese richtlijnen en wetgeving terzake.
  • respect voor de nachtrust van de getroffenen.
  • maximaal gebruik van stillere vliegtuigen en stille opstijgroutes.
  • acties van de overheid om de woningen die in de zwaarst belaste zones staan te isoleren of zelfs (vrijwillig) te onteigenen.