WD Algemeen

Doel

WD Algemeen overkoepelt de werkgroepen WD Milieu, WD Sociaal en WD Ruimte van het bewonersplatform 3012WD.

Activiteiten

  • Organiseren van een politiek debat in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Het volgende debat is op 6 september 2018, 20u in zaal Pacem. De audio-opnames van de vorige debatten vind je onderaan deze pagina.
  • Organiseren van overkoepelende vergaderingen om de communicatie tussen de verschillende werkgroepen te structureren, met tevens als doel als één geheel naar buiten te kunnen komen.
  • Organiseren van dorpsvergaderingen om de communicatie met de bewoners te verzekeren en ideeën uit te wisselen.
  • Coördinatie van 3012WD: bijhouden van adressenlijsten, verslagen, communicatie verzorgen met het dorp en de bredere omgeving...

Vergaderingen

Eén maal per jaar een overkoepelende vergaderingen en een dorpsvergadering in het Buurtcentrum. Je vindt de data in onze Agenda.

Contactpersoon

robijns.karel@gmail.com of e-mail ons via 3012wd@gmail.com