WD Algemeen

Doel

WD Algemeen overkoepelt de werkgroepen WD Milieu, WD Sociaal en WD Ruimte van het bewonersplatform 3012WD.

Activiteiten

  • WD Algemeen organiseert overkoepelende vergaderingen om de communicatie tussen de verschillende werkgroepen te structureren, met tevens als doel als één geheel naar buiten te kunnen komen.
  • WD Algemeen organiseert tevens algemene dorpsvergaderingen om de communicatie met de bewoners te verzekeren en ideeën uit te wisselen.
  • Momenteel bekijkt de werkgroep de omvorming van 3012WD van een feitelijke vereniging naar een VZW-structuur. Dit om ondermeer financiële en aansprakelijkheidsredenen.
  • In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen organiseert WD Algemeen ook telkens een politiek debat. Het volgende Politiek Debat 2018 organiseren we in het voorjaar van 2018. De audio-opnames van de vorige debatten vind je onderaan deze pagina.
  • Tenslotte neemt WD Algemeen ook de algemene coördinatie waar van 3012WD: bijhouden van adressenlijsten, verslagen, communicatie verzorgen met het dorp en de bredere omgeving...

Vergaderingen

WD Algemeen organiseert een paar keer per jaar overkoepelende vergaderingen en algemene dorpsvergaderingen in het Buurtcentrum. Iedereen is welkom. Je vindt de data van de vergaderingen in onze Agenda.

Contactpersoon

robijns.karel@gmail.com of e-mail ons via 3012wd@gmail.com