Wilsele Gloeit

Op zaterdag 8 september 2018 organiseert 3012WD opnieuw Wilsele Gloeit in het Hagelandparkje in de Hagelandstraat in Wilsele-Dorp. We nodigen jullie vanaf 19 uur uit op deze hartverwarmende openluchtactiviteit rond enkele vuurkorven.

Zelf zorg je voor een klein hapje, een drankje en eventueel wat brandhout. Ook een muziekinstrument of je eigen zangstem mag je gerust meenemen. Wij zorgen voor wat warme chocolademelk!


Wat voorafging:

Het evenement werd op 3 maart uitgesteld. De reden hiervoor was de hoge concentraties fijn stof. Onze (gezellige) vuurkorven zouden daarbij lokaal een duidelijk meetbare impact hebben op het nog verder verslechteren van deze luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij roept daarom op om vandaag geen hout te verbranden (bron VRT).

Sinds begin februari 2018 meet 3012WD continu de luchtkwaliteit in Wilsele-Dorp, samen met vele andere Leuvense vrijwilligers van www.LeuvenAir.be waar je continu de resultaten van die metingen kan volgen.

De actuele metingen tonen dat er vandaag in Leuven gemiddeld tussen circa 40 en 70 µg/m³ fijn stof in de lucht zit (type PM2.5, zijnde de kleinste, schadelijkste deeltjes). De grenswaarden voor PM2.5 liggen voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 25 µg/m³ per dag (met maximaal 3 overschrijdingen per jaar; bron VMM; de EU heeft momenteel geen dagnorm voor PM2.5).

Een open vuur, zoals de vuurkorven die we vanavond hadden willen aansteken, zou deze waarden lokaal beduidend en meetbaar verhogen, wat slecht is voor de gezondheid van ons allen, en zeker voor mensen die gevoelig zijn voor de luchtkwaliteit zoals kinderen, jongeren en oudere mensen.

Fijn stof is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en we hebben er ook enigszins zelf impact op. Daarom kiest 3012WD ervoor om Wilsele Gloeit uit te stellen naar een latere, nog te bepalen datum, waarop de impact van de (gezellige) vuurkorven minder belangrijk zal zijn. We vragen daarbij ook alle inwoners van Wilsele-Dorp om de oproep van de VMM te volgen en vandaag geen hout te verbranden. De verwachting is dat de fijn stof concentraties de komende uren/dagen terug zullen verlagen. Wind en neerslag helpen de lucht terug schoner te maken.

Achtergrond: we meten in Wilsele-Dorp het fijn stof op verschillende locaties die je individueel kan opzoeken op www.leuvenair.be. Hieronder ziet u eerst in kleur de grafiek van de René Verbeeckstraat van vandaag (PM2.5) die representatief is voor onze buurt, met in het grijs de meting van het officiële meetpunt in Aarschot (die vandaag quasi gelijk loopt). Op de kaart eronder ziet u dat de verschillende meetpunten in Leuven momenteel allemaal rood kleuren.