Zarząd prowincji

Dnia 18 kwietnia XXV Kapituła Prowincjalna

dokonała wyboru nowego ministra prowincjalnego

i jego rady

OD LEWEJ:

  • Br. Krzysztof Przybylski (IV radny);
  • br. Artur Fredo (III radny);
  • br. Štefan Kožuh (wikariusz generalny Zakonu, przewodniczący Kapituły);
  • br. Łukasz Woźniak (minister prowincjalny);
  • br. Tomasz Wroński (wikariusz prowincjalny);
  • br. Michał Deja (II radny)