Dzień Trzeci

“Z sercem pokornym, Z sercem wierzącym”

Porannej Eucharystii rozpoczynającej trzeci dzień Kapituły przewodniczył br. Andrzej Kiejza, który w ten sposób zakończył czas swojej posługi jako ministra prowincjalnego.

O godzinie 9 rozpoczęła się sesja wyborcza, w czasie której bracia kapitulni dokonali wyboru nowego prowincjała.

Został nim br. Łukasz Woźniak, dotychczasowy dyrektor Centrum Duchowości Honoratianum w Zakroczymiu. Kadencja ministra prowincjalnego trwa trzy lata i może być przedłużona przez Kapitułę o kolejne trzy lata.

Kapituła wybrała również członków rady prowincjalnej.

Zostali nimi br. Tomasz Wroński (I radny), gwardian klasztoru w Białej Podlaskiej, br. Michał Deja (II radny) z Centrum Duchowości Honoratianum, br. Artur Fredo (III radny), magister ponowicjatu z Lublina oraz br. Krzysztof Przybylski (IV radny), sekretarz misyjny.

Na urząd wikariusza prowincjalnego wybrano br. Tomasza Wrońskiego.